Klima og miljø i fokus under Entreprisedagen i Vest 2024

Over 100 stykker møtte opp på Grand i Bergen torsdag 25. april for å delta på den syvende Entreprisedagen i Vest. Dagen ble gjennomført med glans takket være de flinke foredragsholderne.  Det var dog noen spenningsfylte timer i forkant av konferansen som følge av det uventede flyforbudet over Sør-Norge samme morgen. Til tross for at to av foredragsholderne ble forhindret i å delta fysisk, ble alle foredragene vel gjennomført.

Formålet med dagen var å sette fokus på det nye vektingskravet i offentlige anskaffelser og hvilke betydning dette vil ha på konkurransesituasjonen. Det nye vektingskriteriet i offentlige anskaffelser krever at klima og miljø som hovedregel må vektes med minimum 30%. Gjennom dagen ble det reist mange spennende problemstillinger, deriblant;

 • Hvorfor kommer de nye reglene?
 • Hvilke utfordringer og muligheter vil det medbringe?
 • Hvilke behov vil oppstå?
 • Hvem påvirker egentlig bærekraft i prosjekter?
 • Antakelser om mulige effekter av forskriften
 • Hvor langt har kriteriet påvirket tilbudshverdagen?
 • Hvordan håndtere nye miljø- og klimakrav?
 • Hvilke erfaring har entreprenørene med vekting av klima og miljø?
 • Vil de nye kravene gi miljøgevinstene myndighetene ser for seg?
 • Hvilke krav og kriterier er anbefalte, og hvordan kan disse implementeres for størst klima- og miljøeffekt?
 • Hva er entreprenørens anbefalinger til byggherrene?
 • Hvordan konkurrere på miljø?
 • Hvordan skal miljø vektes?
 • Hva kan entreprenørene gjøre?

Dagen ble startet av konferansier Christine Revheim-Hansen, direktør i EBA Vestenfjelske, som ønsket alle velkommen. Deretter var det tid for Entreprisedagens første del hvor både markedssituasjonen og det nye vektingskriteriet ble diskutert på et overordnet nivå. Herunder ble det også diskutert hvilke utfordringer og behov som vil oppstå som følge av dette. Først ut var Helene Frihammer, Regiondirektør NHO Vestland. Hun pekte blant annet på viktigheten av  økt fokus på et grønt kompetanseløft og inkluderingsarbeid. Deretter fulgte Cathrine Loennecken, Direktør for anskaffelser i Bane Nor, opp over teams om offentige anskaffelser og vekting av bærekraft. Til slutt fikk vi høre om det nye bærekraftskriteriet sett fra en rådgivers blikk i foredraget av Anders Waage Nilsen, Bærekraftsdirektør i COWI.

Etter en liten kaffepause var det tid for konferansens andre del. Her var temaet «kontrakter – klima og miljø i praksis» hvor vi fikk høre om de ulike mulighetene og utfordringene som oppstår ved vekting av klima og miljø. Først fikk vi høre om Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, samt prosjektets klima- og miljøstrategi fra Anne Katrine Laskemoen Herdlevær, Assisterende prosjektsjef i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle. Følgende foredrag ble holdt av Gard Kvalheim, Administrerende direktør i LAB entreprenør som snakket om entreprenørens perspektiv. Til slutt fikk vi også høre om temaet fra et juridisk perspektiv av Samuel Skrunes, partner i CMS Kluge.

Etter flere spennende og lærerike foredrag, og selvfølgelig enda en kaffepause, var det klart for konferansen tredje og siste del. I denne delen var det duket for en panelsamtale mellom de nevnte foredragsholderne minus Cathrine Loennecken som ble hindret i å delta fysisk. Hennes stedfortreder under panelsamtalen var Kjell A. Johannessen. Ordstyrer var Alf Johan Knag, partner i SANDS. Temaet for debatten var bærekraftige anskaffelser og vekting. Det var tydelig at tematikken engasjerte publikum da det ble stilt mange gode spørsmål til panelet til slutt.

Etter en innholdsrik dag rundet konferansier Christine Revheim-Hansen av med å invitere alle til den tradisjonelle og legendariske tapasen. 

 

Vi ønsker å takke alle foredragsholderne og paneldeltakerne for en spennende og lærerik dag!

Entreprisedagen i Vest 2024 ble arrangert av Advokatfirmaet SANDS, CMS Kluge og EBA Vestenfjelske.

Takk til våre partnere i komitéen bestående av Alf Johan Knag i Advokatfirmaet SANDS og Samuel Skrunes i CMS Kluge.

 

Her finner du presentasjonene til foredragsholderne fra EIV 2024.  Bilder fra dagen finnes på vår instagram og linkedin!