EBA Vestenfjelske

EBA Vestenfjelske er bransje- og arbeidsgiverforeningen for entreprenørene i Vestland fylke. EBA Vestenfjelske er en autonom del av EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg), som er tilsluttet BNL (Byggenæringens Landsforening) og NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

Som den toneangivende bransjeforeningen innen bygg og anlegg, jobber EBA aktivt for å fremme og forbedre våre medlemmers rammevilkår overfor myndigheter og politikere. Næringen skal synliggjøres som nyskapende, bærekraftig og attraktiv.

EBA Vestenfjelske arrangerer medlemsmøter, konferanser og faglige kurs for ledere og ansatte i bransjen. Foreningen er blant annet sekretariat og arrangementsansvarlig for Vestlandske Bygg og Anleggsdag (VBA), som har vært arrangert årlig siden 1994, Entreprisedagen i Vest og Bygg og anleggsdagen i Vestland.

EBA Vestenfjelske har ansvar for opplæringskontoret Byggopp Vestland. Byggopp arbeider med fagutvikling, blant annet gjennom lærlingeordninger, rekruttering og bistand i utforming av skolefag innen bygg- og anleggsektoren.

 EBA Vestenfjelske har 90 medlemsbedrifter/avdelinger med totalt ca 5.000 ansatte og en samlet omsetning på ca 12 milliarder kroner. Byggopp Vestland har 360 godkjente opplæringsbedrifter som medlemmer, og kontrakt med 460 lærlinger i fylket. Byggopp Vestland er dermed et av landets største opplæringskontor i bygg- og anleggsfag.

Styret i EBA Vestenfjelske består av styreleder Lasse Smilden fra LAB entreprenør og Håvard Tjore fra Skanska som nestleder. Øvrige styremedlemmer er Kåre Romarheim fra Romarheim Entreprenør, Rolf Ole Kleiven fra Kleiven Sogn, Asle Solvang fra Allbygg Florø, Alf Rasmus Drivenes fra Backe Bergen . Kristina Folkedal fra Veidekke er møtende vararepresentant til styret.

Administrasjonen i EBA Vestenfjelske / Byggopp Vestland har 16 medarbeidere. Vi har kontor på Torgallmenningen 5 – inngang Valkendorfsgt. 1a – i Bergen, og distriktskontor i Concord-bygget i Førde. Byggopp Vestland har et eget styre.

Kjerneområder

Arbeidsgiverservice

EBA ivaretar entreprenørenes interesser i arbeidsgiverspørsmål og gir bistand/rådgivning på lønns- og arbeidsvilkår.

Etikk og omdømme

EBA arbeider aktivt for å fremme en positiv seriøsitet i næringen og bedre bransjens omdømme.

Kurs og kompetanse

Kompetanseutvikling gjennom aktuelle kurs og seminarer. 

Arrangementer og medlemsmøter

EBA arrangerer generalforsamlinger, medlemsmøter og faglige arrangement. EBAs lokalforeninger har i tillegg egne arrangementer.

Regionsbasert

EBA har 9 lokalavdelinger i hele landet med egne styrer som arbeider for bedring av regionale rammebetingelser og bedriftsopplæring.

Juridisk bistand

EBA gir juridisk rådgivning innenfor områdene entrepriserett, anbudsrett, offentlige anskaffelser og plan- og bygningsrett og er advokatkontor i enkelte utvalgte saker hvor det tas rettslige skritt, utarbeider standardkontrakter og ivartar bedriftens næringsjuridiske interesser. HMS

EBA arbeider aktivt for å fremme en positiv utvikling i bedriftene på HMS-området og er pådriver for et mer praktisk og anvendbart HMS-regelverk.

Næringspolitikk

EBA arbeider for å gi bygg- og anleggsnæringen økt lønnsomhet gjennom bedre og forutsigbare rammebetingelser.Opplæringskontor

EBA har oppfølging av lærlinger i alle regioner. 

Standardisering

EBA representerer medlemmene ved utarbeidelse og revisjon av Norske Standarder.

Utdanning og rekruttering

EBA arbeider for at medlemmene har kvalifisert arbeidskraft gjennom påvirkning på rammebetingelsene i utdanningene og utvikler rekrutteringsmateriell

Forsikring og pensjon

EBA tilbyr konkurransedyktige kollektive forsikringsavtaler og pensjonsavtaler.

Informasjon når det er behov

EBA informerer medlemmene om endringer i lover og forskrifter samt andre forhold av betydning for næringen og dens daglige drift.

Har du spørsmål tilknyttet medlemskap?