Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Vestenfjelske

Seriøsitet

EBA jobber sammen med myndigheter, arbeidstaker organisasjoner, kunder og bedrifter for å bidra til en atraktiv, respektert næring med like konkurransevilkår.

Bærekraft

Klimagassutslippet fra bygg- og anleggsvirksomheten skal reduseres med 50 % innen 2030. Dette krever målrettet arbeid fra alle parter. Se "Veikart for Bygg- og Anleggsbransjen" .

Kompetanse

Vi arbeider aktivt med å påvirke utdanningene til å levere riktig og tilstrekkelig kompetanse. EBA skal være en foretrukket samarbeidspartner ved kompetanseheving

Christine Roska Revheim-Hansen
direktør ebav

christine.revheim@ebav.no
Linda Belsnes
administrasjonssekretær

linda.belsnes@ebav.no

Vegard Birkeland Vike
Avdelingsleder

Vegard.vike@ebav.no

Torhild Holgersen
Kursansvarlig

torhild.holgersen@ebav.no