Bli med på Entreprisedagen i Vest 2024!

25. april 2024 inviterer vi til den syvende Entreprisedagen i Vest: Klima og miljø – 30% uforutsigbarhet?

Entreprisedagen i Vest er møteplassen for bransjeeksperter, inkludert ingeniører, arkitekter, ledere,
jurister, byggherrer og fagpersoner, som ønsker å orientere seg om utviklingen innen regelverket om
landbasert entreprise. Denne gangen handler det om de siste endringene i anskaffelsesregelverket.
Programmet gir deg innsikt i den nye vektingen av klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent
ved offentlige anskaffelser, og hvordan dette påvirker konkurransesituasjonen.

Overordnet Perspektiv: Hør ledende eksperter diskutere betydningen av nye vektingskriterier i
offentlige anskaffelser.
– Direktør for bærekraft og samfunnspolitikk – Guro Hauge, NHO Byggenæringen
– Direktør Anskaffelser – Cathrine Loennecken, BaneNOR
– Bærekraftdirektør – Anders Waage Nilsen, Cowi

Kontrakter – Klima og miljø i praksis: Få innsikt i prosjekter i Vest samt oppdateringer direkte fra
byggherre og entreprenør om mulighetene og utfordringene knyttet til vekting av klima og miljø.
– Prosjektsjef Fellesprosjektet Arna-Stanghelle – Katrine Sælensminde Erstad, Statens vegvesen
– Administrerende direktør i LAB Entreprenør – Gard Kvalheim

Juridisk perspektiv: Utforsk de juridiske problemstillingene knyttet til anskaffelsesprosessen og
gjennomføringsprosessen.
– Partner CMS Kluge, Fredrik Aadahl
– Partner CMS Kluge, Samuel Skrunes
– Partner SANDS, Alf Johan Knag
– Panelsamtale

Konferansen gir også innsikt i anbefalte krav og kriterier, samt hvordan disse kan implementeres for å
oppnå størst mulig klima- og miljøeffekt.

Meld deg på nå og bli med oss på Entreprisedagen i Vest 2024 for å være i forkant av utviklingen i
bygg- og anleggsbransjen!

Hold av datoen og send påmelding til Torhild.Holgersen@ebav.no. (Husk Faktura adr. og
prosjektnummer.) Bindende påmelding.

Lokasjon: Grand Bergen (Nedre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen)

Dato/ tid: 25. april 2024 Kl. 12:00 – Påfølgende (legendarisk) tapas m/ drikke fra kl. 16.30

Programkomite og arrangør: SANDS (Alf Johan Knag), CMS Kluge (Samuel Skrunes) og EBA
Vestenfjelske (Vegard B. Vike)

Pris: 1.950,- alt inkludert.