RESIRKULERING OG GRØNT SKIFTE – HVA BETYR DET FOR ARBEIDSMILJØET?

Denne uken ledet vi fagseminaret «Resirkulering og grønt skifte – Hva betyr dette for arbeidsmiljøet».  

Dagen ble arrangert av Seriøsitetsforum for byggherrer, Bygningsgruppen, Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og EBA Vestenfjelske. Vi tok opp viktige tema knyttet til grønn omstilling. Hvilken betydning har økt fokus på gjenbruk, transformasjon og rehabilitering og resirkulering for arbeidsmiljøet. 

Det ble tatt opp problemstillinger og utfordringer knyttet til risiko og arbeidsmiljø. Videre fikk vi høre om Arbeidstilsynets erfaringer ved tilsyn, samt verktøy som kan anvendes i HMS-arbeid. 

Seminaret ble avholdt i de nye flotte lokalene til Vestland Fylkeskommune!