Vestlandske Bygg- og Anleggsdag gjennomført for 29. gang

For 29.gang er Vestlandske Bygg- og Anleggsdagen vel gjennomført!

VBA har som hensikt å være en samlingsarena for å styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene i bransjen vår. Med årets tema «Uvær» skulle dagens krevende marked belyses, hvilket vekket stor interesse og medførte en fullsatt sal på Grand. Full sal på Vestlandske Bygg- Anleggsdag • Byggeindustrien

Innslagene under årets VBA tok blant annet opp dagens situasjon og fremtidsbildet. Tema som marked og økonomi, estetikk og arkitektur, bærekraft og ombruk ble blant annet diskutert på dagen

Konferansen ble ledet av EBA Vestenfjelske ved Vegard Birkeland Vike. Åpningen ble gjennomført av Monica Mæland fra Bergen Næringsråd. I første bolk «Marked og økonomi» holdt Eirik Andrè Gjelsvik (Konsernsjef Backe), Bjørn-Erik Øye (Prognosesenteret) og Henning Dalsegg fra (Partner BDO) hvert sitt foredrag. Andre bolk «Bygg, klima og miljø» besto av foredrag fra Reiulf Ramstad (Reiulf Ramstad Arkitekter), Silje Klepsvik (Kaleidoscope), og samtale på scenen med Tarje Iversen Wanvik (Etatsdirektør Bergen Kommune). I tredje del «Boligkrise! Eller?» holdt Baard Schumann (Partner/Managing Director UNION Residental) og Petter Sunde (JM Norge) hvert sitt foredrag. I tillegg hadde vi en samtale på scenen med Inger Kristin Ulveseth (Brødrene Ulveseth) og Kaya Markhus (Byggmester Markhus). Vi var også heldig og fikk en introduksjon fra den nye byutviklingsbyråden i Bergen Kommune Christine Kahrs. I fjerde bolk «Oppløftende» hadde vi et siste foredrag om kunstig intelligens fra Terje Lind Aasen (frog by Capgemini Invent). Etter dette fikk vi et oppmuntrende og humoristisk innslag fra poet, forfatter og komiker John Hjørnevik før vi til slutt delte ut året VBA-pris!

Årets VBA-pris ble tildelt Audun Egge Andersen som selv var med å stifte Vestlandske Bygg- og Anleggsdag. Han har lagt inn stor innsats og vært en viktig ressurs for byggenæringen. VBA-prisen til Audun Egge Andersen • Byggeindustrien

Dagen ble i tradisjonens tro avsluttet i festlig lag med tapas!

Vi ønsker å takke alle foredragsholdere for en svært spennende og ikke minst lærerik dag! Takk til komitéen og alle samarbeidspartnere for vel gjennomført konferanse, og til deltakerne for gode samtaler og spørsmål underveis.

 

PRESENTASJONER VBA 2023