«Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Vestenfjelske, EBAV, gratulerer byens nye byråder og bergenserne med en ny kurs for byen vi alle er så glade i. Den politiske plattformen skaper store forventninger for bygg- og anleggsbransjen både med tanke på den pågående boligkrisen byen og landet befinner seg i, men også med tanke på fremdrift og gjennomslag for store og nødvendige samferdselsprosjekter i og inn til byen som er vestlandets hovedstad. – Et byråd måles på resultater og ambisjoner, og nå ser vi at ambisjonene er store og gode. Vi er utålmodige og vil mer enn gjerne bidra til at resultatene blir som ambisjonene i dag viser vei mot, sier styreleder i EBA Vestenfjelske, Terje Reistad. Måten det nye byrådet tar tak i kommuneplanens arealdel, KPA, er absolutt spennende, og vi bistår gjerne med å realisere ambisjonene i dette arbeidet.

Særlig spennende er det at byens nye byutviklingsbyråd, Christine Kahrs, har bakgrunn fra næringen, og håpet er at det vil gi en faglig god dialog og at byråden vil bygge tillit og samspill mellom kommunen og utbyggerne i sitt arbeid. – Skal vi få fart på Bergen må kommunen samarbeide godt med oss som bygger. Vi trenger lagspill og god dialog for å få frem våre ambisjoner om en kommune i vekst, en by hvor flere kan få innpass i boligmarkedet og ikke minst at vi unngår kø og kaos inn og ut av våre viktige samferdselsårer, sier styrelederen. Når Kahrs velger å hente inn en politisk rådgiver av Hans Martin Moxnes sitt kaliber kan ikke det tolkes annerledes enn at hun verdsetter kunnskap høyt i sin gjerning som byråd. Det setter vi stor pris på. Hans Martin Moxnes kommer fra stillingen som direktør i EBA Vestenfjelske.

Han inviterer seg allerede til møte med byråd for å raskt få i gang en samtale om hvordan plattformen kan realiseres gjennom godt samarbeid med bygg og anleggsbransjen.  Klimakampen er viktig for oss alle og derfor er vi veldig glade for at byrådet setter tydelige mål om å dekarbonisere byggeplassene våre, og dette arbeidet er vi godt i gang med allerede. EBA står bak Europas første ressurssentral for byggematerialer som kan gjenbrukes i nybygg og vi håper byråden vil være med på å få på plass en slik sentral også i Bergen, forklarer styrelederen.

Han sier samtidig at rekruttering til næringen er viktig for bransjen og at der skulle han gjerne sett at byrådet var mer ambisiøst, men legger til at han mener EBA kan fylle på denne delen av byrådets politiske plattform med gode tiltak og verktøy.

«For EBA er det alltid viktig at vi spiller på lag med dem som styrer, men vi er samtidig veldig tydelig på at i lys av den veldig polariserende bystyreperioden vi legger bak oss ønsker vi oss en ledelse som søker tverrpolitiske løsninger og ikke alenegang. Flertall er ikke nok når viktige saker skal landes for byen vår, og vi håper at Meyer vil være en inkluderende og solid brobygger også mot opposisjonen i bystyret slik at vår bransje kan finne mer ro og større forutsigbarhet omkring den politiske kursen i Bergen»