Etter 13 gode år som leder for Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Vestenfjelske avdeling slutter Hans Martin Moxnes i stillingen. Se www.bygg.no

«Vi skal nå starte jobben med å finne veien videre for EBA Vestenfjelske og peke ut en retning vi skal gå. Denne prosessen er noe vi starter opp nå, sier Reistad til Byggeindustrien. Han skryter av innsatsen Moxnes har lagt ned i foreningen. Hans Martin har vært i foreningen i 13 år og har gjort en fantastisk jobb med å bygge dette opp til en omsetning på rundt 50 millioner kroner og 500 tilknyttede læringer. Når han nå har valgt å si opp etter så mange år må vi akseptere dette, legger Reistad til.»

Lenke til artikkel: https://www.bygg.no/slutter-som-leder-for-eba-vestenfjelske/1536885!/