DSC 0339

Om Vestlandske Bygg- og Anleggsdag

EBA Vestenfjelske har siden 1994 vært medarrangør av Vestlandske Bygg- og Anleggsdag (VBA), og har hatt hovedansvar for gjennomføringen av arrangementet i slutten av oktober hvert år. VBA-dagen består av foredrag, debatter med relevans for bygg- og anleggsnæringen og avsluttes med et sosialt arrangement. VBA har vanligvis ca 200 deltakere fra ulike deler av byggenæringen, offentlige instanser, private bedrifter og politiske organisasjoner. Målet er å fremme samarbeid på tvers av ulike deler av bygg- og anleggsbransjen – byggherrer, arkitekter, håndverkere, entreprenører, m.m.

Vestlandske Bygg- og Anleggsdag 2022

Vestlandske Bygg- og Anleggsdag (VBA), en av byggenæringens mest tradisjonsrike konferanser, blir arrangert for 28. gang.

Torsdag 3. november på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen i Bergen samles byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, leverandører og utførende bedrifter i Bergen til faglig fordypning og sosialt samvær.

Programmet finnes her.

Tidligere programmer:

Program - 2022
VBA 2022 illustrasjon

Les mer »

Program - 2021
Vestlandske Bygg og Anleggsdag 2021 preview

Les mer »

Program - 2019
Vestlandske Bygg og Anleggsdag 2019 preview

Les mer »

Program - 2018
Vestlandske Bygg og Anleggsdag 2018 preview

Les mer »

Program - 2017
VBA bilde 2017

Les mer »

Program - 2016
VBA Program 2016 mindre

Les mer »

Program - 2015
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 13.06.46

Les mer »

Program - 2014
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 13.06.22

Les mer »

Program - 2013
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 13.05.56

Les mer »

Program - 2012
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 13.05.33

Les mer »

Program - 2011
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 13.05.01

Les mer »

Program - 2010
2010

Les mer »

Program - 2009
2009

Les mer »

Program - 2008
2008

Les mer »

Program - 2007
2007

Les mer »

Program - 2006
2006

Les mer »

Program - 2005
2005

Les mer »

Program - 2004
2004

Les mer »

Program - 2003
2003

Les mer »

Program - 2002
2002

Les mer »

Program - 2001
2001

Les mer »

Program - 2000
2000

Les mer »

Program - 1999
99

Les mer »

Program - 1998
98

Les mer »

Program - 1997
97

Les mer »

Program - 1996
96

Les mer »

Program - 1995
95

Les mer »

Program - 1994
94

Les mer »

Tidligere presentasjoner:

2019

Bygg- og anleggsbransjen i klima og miljøendring, (og hvorfor taper vi terreng mot utenlandske anleggsentreprenører!?)
Jon Sandnes4

Foredragsholder: Jon Sandnes, adm dir BNL

Les mer »

Bygg og anlegg – en viktig del av løsningen?
Atle Hamar

Foredragsholder: Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet

Les mer »

Hvem er de uføre i Vestland - og hva gjør vi?
Anne Kverneland Bogsnes

Foredragsholder: Anne Kverneland Bogsnes, direktør NAV Vestland

Les mer »

Forvent det uventede – innkjøpspraksis i vest
Sands

Foredragsholder: Åshild Fløisand, advokat og partner i advokatfirmaet SANDS Willy-Andre Gjesdal, direktør etat for utbygging Bergen Kommune Gard Kvalheim, adm. dir. LAB Entreprenør AS

Les mer »

Vestlands arkitektur og byutvikling - status
MA

Foredragsholder: Eva Oulie Alvarez, leder Bergen arkitektforening og arkitekt i MAD

Les mer »

Tørrskodd over Bjørnafjorden!
Oyvind Nedrebo

Foredragsholder: Øyvind Kongsvik Nedrebø, sjefingeniør i Statens Vegvesen Øyvind Halleraker, daglig leder Hordfast AS

Les mer »

2018

Endring , endring, endring. Bygg- og anleggsbransjen i endring!
Jon Sandnes2

Foredragsholder: Jon Sandnes

Les mer »

Ny fest i vest?
Bjorn Erik

Foredragsholder: Bjørn Erik Øye

Les mer »

På landjorda - fra offshore til fastlandet
Heidi Wolden

Foredragsholder: Heidi Wolden

Les mer »

Alt skal digitaliseres - hva pokker gjør vi?
Mikkel Nielsen

Foredragsholder: Mikkel Nielsen

Les mer »

Snart uten ledig arbeidskraft? – Arbeidskraftreserven 1994-2018
Thomas Lidsheim

Foredragsholder: Tommy Johansen

Les mer »

Byutvikling uten arkitektur?
Maria Molden

Foredragsholder: Maria Molden

Les mer »

Byggebørsen med bransjeanalyse - Viktige utviklingstrekk og bransjens forventninger til fremtiden
Tommy Johansen

Foredragsholder: Thomas Lidsheim

Les mer »

2016

Hvad nuh Bergen?
Anna Elisa Tryti

Foredragsholder: Elisa Tryti

Les mer »

BIM og energi uten bom!
Bjarte Harklau BIM og energi uten bom

Foredragsholder: Bjarte Hårklau og Arild Lunde

Les mer »

Hvordan går det nå da?
Prognosesenter

Foredragsholder: Bjørn-Erik Øye

Les mer »

Terrortrussel som ledesnor?
Line M. Myhre

Foredragsholder: Line Myhre

Les mer »

Er det vikarbyråene som skal bygge landet?
Jon Sandnes

Foredragsholder: Jon Sandnes

Les mer »

Utbygging mellom Arna og Bergen
Stian Ekornaas

Foredragsholder: Stian Ekornaas

Les mer »

Prosjektpresentasjon 2016 - Hordaland Fylkeskommune
Halfdan Wiberg

Foredragsholder: Halfdan Wiberg

Les mer »

Hva har vi i vente?
Helge Eidsnes

Foredragsholder: Helge Eidsnes

Les mer »

Byggeprosjekter i Bergen kommune
Jarle Kvalvik

Foredragsholder: Jarle Kvalvik

Les mer »

Vestbos prosjekter
Bjorn Frode Schjelderup

Foredragsholder: Bjørn-Frode Schjelderup

Les mer »

2015

Breeam eller dream
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 15.55.37

Foredragsholder: Tor Instanes, Heather Bergsland og Tore Johan Smidt

Les mer »

Ulvetider - Organisering av fremtidens arbeidsliv
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 12.48.44

Foredragsholder: Jon Sandnes

Les mer »

Ille var det verre før det var nå
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 15.56.53

Foredragsholder: Bjørn Erik Øye

Les mer »

Hvad nuh Bergen?
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 12.51.57

Foredragsholder: Christine Kahrs og Terje Johan Skjelbred

Les mer »

Om en arkitekts vikarierende motiver
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 12.54.11

Foredragsholder: Jan Digerud

Les mer »

Hvad nuh - Del 2
Skjermbilde 2015 12 16 kl. 12.53.04

Foredragsholder: Christine Kahrs og Terje Johan Skjelbred

Les mer »