EBA Vestenfjelske og NAV Vestland inngår strategisk samarbeid

Publisert: 30/mai/2023

EBA Vestenfjelske har inngått avtale med NAV Vestland om strategisk samarbeid. – Vi har i flere år samarbeidet godt med NAV i Bergen om tiltak for å kvalifisere folk til bransjen. Med den nye avtalen utvider vi samarbeidet til å gjelde hele Vestland fylke, sier styreleder Terje Reistad i EBA Vestenfjelske.

Han signerte den nye avtalen sammen med assisterende direktør i NAV Vestland, Bjarte Hysing-Olsen, på et møte i Bergen før pinsehelgen.  

– NAV vil bidra til å gjøre bygg- og anleggsbransjen attraktiv, mangfoldig og fremtidsrettet, sier Bjarte Hysing-Olsen. – Avtalen med EBA Vestenfjelske og medlemsbedriftene innebærer blant annet tjenester for å forebygge av sykefravær og utvikle gode arbeidsmiljøer, bistand ved omstilling og tiltak for kvalifisering, utdanning og inkludering av arbeidssøkere til varig arbeid. Vi vil også kunne yte bistand ved større rekrutteringsoppdrag.

Redusere utenforskapet i arbeidslivet

Vegard Birkeland Vike er avdelingsleder for kompetanse, kurs og konferanser i EBA Vestenfjelske. Han skal sammen med seniorrådgiver Sissel Myklebust Eikanger i region Bergen i NAV Vestland ha ansvar for praktisk oppfølging av samarbeidet. Partene legger opp til jevnlige møter for å planlegge tiltak, og deltakelse på jobbmesser og nettverksmøter. Et viktig satsingsområde er tiltak for å redusere utenforskapet i arbeidslivet, ved blant annet å gi arbeidssøkende med mangelfull utdanning og «hull» i CV’en en sjanse til å få en fot innenfor.

Vegard Birkeland Vike Sissel Myklebust Eikanger

Vegard Birkeland Vike i EBA Vestenfjelske og Sissel Myklebust Eikanger i region Bergen i NAV Vestland har ansvar for praktisk oppfølging av samarbeidsavtalen. (Foto: EBA Vestenfjelske).

Kompetansebygging alfa omega

– Vi har de siste årene arrangert flere kurs med arbeidsmarkedsopplæring, der arbeidssøkende inviteres til fire uker på skolebenken og to uker med praktisk opplæring i ett av byggfagene i en bedrift. På denne måten er mange blitt kvalifisert til stilling som hjelpearbeider, og noen inngår også lærekontrakt med sikte på å ta fagbrev. Denne våren arrangerer vi også gratis kurs for mellomledere i lokale entreprenørbedrifter. Kurset er utviklet av partene i arbeidslivet og avholdes i samarbeid med NAVs arbeidslivssenter, forteller Vike.

– For NAV er det viktig å være «hands on» i forhold til de behovene de seriøse bedriftene i en stor og viktig bransje har for å møte de omstillingsbehovene som følger både av skiftende konjunkturer og for å gjennomføre det grønne skiftet, understreker Sissel Myklebust Eikanger.  – Skal bedriftene utvikle sin konkurransekraft vil de kontinuerlig trenge gode og kvalifiserte ledere og medarbeidere, og det ønsker vi å bidra til, sier hun.

Fakta om EBA Vestenfjelske

EBA Vestenfjelske er bransje- og arbeidsgiverforeningen for entreprenørene i Vestland fylke. EBA Vestenfjelske er en autonom del av EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg), som er tilsluttet BNL (Byggenæringens Landsforening) og NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). Foreningen har 85 medlemsbedrifter/avdelinger med totalt ca 4.000 ansatte og en samlet omsetning på ca 12 milliarder kroner. EBA Vestenfjelske administrerer opplæringskontoret Byggopp Vestland som har 350 godkjente opplæringsbedrifter som medlemmer, og kontrakt med ca 500 lærlinger i fylket. 

Les omtale på bygg.no.