Underentrepriser NS 8415, 8416 og 8417

DATO & TID

09. Apr 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:

Prosjektledere, anleggsledere og andre som arbeider med administrasjon av underentrepriseoppdrag, både på vegne av hoved- og underentreprenør.

Dato:    09. april 2024 kl.09.00-15.30
Sted:     Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

 

Kursbeskrivelse:

Kurset omhandler standardkontraktene for underentreprise, og fokuserer på utfordringer og fallgruver i forholdet mellom hovedentreprenør og underentreprenør. I tillegg vil kurset ta for seg hvordan underentreprisestandardene skiller seg fra NS 8405 og NS 8407.

Følgende temaer er sentrale:

 • Ulike kontraktsmodeller og standardkontrakter
 • «Back to back» som begrep og kontraktsform
 • Standardens rett til underentreprise og byggherrens rett til å nekte
 • Reglene om tiltransport
 • Intervensjon
 • Rett til å pålegge underentreprenøren endringer
 • Fremdriftsstyring og pålegg om forsering
 • Overtakelse og registreringsforretning
 • Sluttoppgjør
 • Mangler og direktekrav
 • Tvister

 

Kursholder:

Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for entreprisegruppen i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger. Han har 25 års omfattende praksis med juridisk rådgivning og tvisteløsning i entrepriseprosjekter.

 

Pris:                            kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500,- for andre.

Påmeldingsfrist:   02. april 2024

Påmelding:           Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

Påmelding

Påmeldingsfrist: 02. Apr

 • Takk! Du er nå påmeldt kurset Underentrepriser NS 8415, 8416 og 8417