Underentrepriser: NS 8415, 8416 & 8417

DATO & TID

03. Sep 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:   Prosjektledere, anleggsledere og andre som arbeider med administrasjon av underentrepriseoppdrag, både på vegne av hoved- og underentreprenør.

Kursinnhold:  Kurset omhandler standardkontraktene for underentreprise, og fokuserer på utfordringer og fallgruver i forholdet mellom hovedentreprenør og underentreprenør. I tillegg vil kurset ta for seg hvordan underentreprisestandardene skiller seg fra NS 8405 og NS 8407.

Følgende emner er sentrale:

 • Ulike kontraktsmodeller og standardkontrakter
 • «Back to back» som begrep og kontraktsform
 • Reglene om tiltransport
 • Intervensjon
 • Rett til å pålegge underentreprenøren endringer
 • Fremdriftsstyring og pålegg om forsering
 • Overtakelse og registreringsforretning
 • Sluttoppgjør
 • Mangler og direktekrav
 • Tvister

 

Kursholder:   Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for entreprisegruppen i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger. Han har 25 års omfattende praksis med juridisk rådgivning og tvisteløsning i entrepriseprosjekter

 

Pris inkl. lunsj:           kr 3990,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5990,- for andre

Påmeldingsfrist:       27. august

Påmelding til:           Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 27. Aug

 • Takk! Du er nå påmeldt kurset Underentrepriser: NS 8415, 8416 & 8417