Statens Vegvesen sin prosesskode og standard kontraktsbestemmelser

DATO & TID

24. Sep 2024, kl. 09:00 - 13:00

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:   Kurset er rettet mot alle som kalkulerer eller gjennomfører beskrevne entrepriser for Statens Vegvesen, enten som entreprenør eller underentreprenør.

Kursinnhold:  Kurset gjennomgår oppbygning, prinsipper og systematikk i vegvesenets håndbok R761 Standard beskrivelse for vegkontrakter eller R762 Standard beskrivelse for bruer og kaier, og tar opp typiske problemstillinger som man møter på ved gjennomføringen av slike kontrakter.

Under kurset vil følgende emner bli gjennomgått:

  • Prosesskodens oppbygning og hieraki
  • Underinndelingsprinsipper
  • Bruk av generelle og spesielle beskrivelser
  • Typiske eksempler fra praksis
  • Hva om det mangler prosesser?
  • Forholdet til NS 8406, herunder forholdet mellom beskrivelser og tegninger, håndtering av uenigheter mv.
  • Typiske spørsmål knyttet til SVVs spesielle kontraktsbestemmelser

 

Kurset vil bli lagt opp med forelesninger og praktiske oppgaver

 

Kursholder:   Kursholder Samuel Skrunes er advokat og partner ved CMS Kluges kontor i Bergen. Han har lang erfaring med rådgivning og tvistehåndtering i entreprisekontrakter og er blant annet anbefalt av Legal 500 som rådgiver innenfor entrepriserett.

 

 

Pris inkl. lunsj:          kr 3990,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5990,- for andre

Påmeldingsfrist:       17. september

Påmelding til:           Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 17. Sep

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Statens Vegvesen sin prosesskode og standard kontraktsbestemmelser