Statens Vegvesen sin prosesskode og standard kontraktsbestemmelser

DATO & TID

21. Mar 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:

Kurset er rettet mot alle som kalkulerer eller gjennomfører beskrevne entrepriser for Statens Vegvesen, enten som entreprenør eller underentreprenør.

Dato:              21. mars 2024          kl. 09.00-15.30
Sted:               Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

 

Kursinnhold:

Kurset gjennomgår oppbygning, prinsipper og systematikk i vegvesenets håndbok R761 Standard beskrivelse for vegkontrakter eller R762 Standard beskrivelse for bruer og kaier, og tar opp typiske problemstillinger som man møter på ved gjennomføringen av slike kontrakter.

Under kurset vil følgende emner bli gjennomgått:

  • Prosesskodens oppbygning og hierarki
  • Underinndelingsprinsipper
  • Bruk av generelle og spesielle beskrivelser
  • Typiske eksempler fra praksis
  • Hva om det mangler prosesser?
  • Forholdet til NS 8406, herunder forholdet mellom beskrivelser og tegninger, håndtering av uenigheter mv.
  • Typiske spørsmål knyttet til SVVs spesielle kontraktsbestemmelser

Kurset vil bli lagt opp med forelesninger og praktiske oppgaver

 

Kursholder:

Kursholder Samuel Skrunes er advokat og partner ved CMS Kluges kontor i Bergen. Han har lang erfaring med rådgivning og tvistehåndtering i entreprisekontrakter og er blant annet anbefalt av Legal 500 som rådgiver innenfor entrepriserett.

 

Pris inkl. lunsj:             kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500,- for andre

Påmeldingsfrist:          14. mars 2024

Påmelding:           Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

Påmelding

Påmeldingsfrist: 14. Mar

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Statens Vegvesen sin prosesskode og standard kontraktsbestemmelser