Praktisk Kravshåndtering

DATO & TID

18. Apr 2024, kl. 09:00 - 14:00

STED

Valkendorfsgaten 1a, Bergen

Målgruppe:

Prosjektleder, anleggsleder, kontraktsansvarlige og andre som er involvert i håndtering av krav på tillegg på entreprenørsiden.

Dato:     18. april 2024                      kl. 09.00 – 14.00

Sted:     Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Målsetting:

Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å ivareta sine krav på vederlag eller fristforlengelse i en byggekontrakt.

Kursinnhold:

Kurset gir deltakerne en praktisk tilnærming til kravsoppfølging med fokus på hvordan entreprenøren skal få best mulig uttelling for sitt krav under gjennomføringen av et prosjekt, herunder:

 

  • Når har entreprenøren et krav på tillegg?
  • Hva må entreprenøren gjøre når han har et krav på tillegg?
  • Hvordan skal man best følge opp et krav?

 

Kurset vil både inneholde en opplæring i grunnleggende regler, praktisk gjennomføring underveis i prosjektet og forhandlinger om krav med byggherre.

Kursholder:

Kursholder er Samuel Skrunes som er leder for CMS Kluges entrepriseavdeling i Bergen. Han er mye brukt kursholder innen entrepriserett og har bred erfaring fra både store og små prosjekter lokalt og nasjonalt.

Pris inkl. lunsj:                   kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500,- for andre

Påmeldingsfrist:              11. april 2024

Påmelding       Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

 

Påmelding

Påmeldingsfrist: 11. Apr

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Praktisk Kravshåndtering