Overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjoner

Overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjoner

DATO & TID

12. Nov 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Concordbygget - Firdavegen 6, Førde

Målgruppe:    Handverksbedrifter, entreprenørar, prosjektleiarar, anleggsleiarar, rådgivarar og anna prosjektstøtte som har ansvar for kontrakthandtering i entrepriseprosjekt.

 

Innhald:        Kurset tek utgangspunkt i standardkontrakt for totalentreprise NS 8407, og for totalunderentreprise NS 8417. Innhaldet i kurset er òg relevant for andre standardkontraktar. Kurset gjennomgår dei sentrale bestemmelsane i standardane, saman med praktiske døme, gruppediskusjonar og tilbakemeldingar.

Kurset gir ei praktisk innføring i standardens reglar om overtaking, sluttoppgjør og handtering av reklamasjonar, inkludert:

 • Førebuing og gjennomføring av overtakelsesforretninga
 • Byggherrens rett til å nekte overtaking
 • Verknadene av overtaking
 • Korleis setje opp eit rett sluttoppgjør?
 • Kva innsigelsar kan byggherren kome med mot sluttoppgjøret?
 • Kva fristar gjeld for byggherre og underentreprenør?
 • Kva er ein mangel?
 • Krava til ein reklamasjon, og når skal ho leggjast fram?
 • Plikter og rettar ved reklamasjonar
 • Forelding

 

Kursleiar:      Samuel Skrunes, advokat og partnar ved CMS Kluges kontor i Bergen. Han har lang erfaring med rådgjeving og tvistehandtering i entreprisekontraktar og er mellom anna tilrådd av Legal 500 som rådgjevar innan entrepriserett.

 

Pris inkl. lunsj:          kr 3990,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5990,- for andre

Påmeldingsfrist:       5. november

Påmelding til:          Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 05. Nov

 • Takk! Du er nå påmeldt kurset Overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjoner