Overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjoner

DATO & TID

20. Mar 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:

Håndverksbedrifter, entreprenører, prosjektledere, anleggsledere, rådgivere og annen prosjektstøtte som har ansvar for kontrakthåndtering i entrepriseprosjekter.

Dato: 20. mars 2024 kl. 09.00-15.30
Sted: Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

 

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en praktisk innføring i standardens regler om overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjonshåndtering. Følgende emner gjennomgås:

 • Forberedelse og gjennomføring av overtakelsesforretningen
 • Byggherrens rett til å nekte å overta
 • Virkningene av overtakelse
 • Hvordan sette opp et riktig sluttoppgjør?
 • Hvilke innsigelser kan byggherren gjøre gjeldende mot sluttoppgjøret?
 • Hvilke frister gjelder for byggherre og underentreprenør?
 • Hva er en mangel?
 • Hva er kravene til en reklamasjon, og når skal den fremsettes?
 • Plikter og rettigheter ved reklamasjoner
 • Foreldelse

Kurset tar utgangspunkt i standardkontrakt for totalentreprise NS 8407, og for totalunderentreprise NS 8417. Kursets innhold er også relevant for øvrige standardkontrakter. I kurset gjennomgås de sentrale bestemmelsene i standardene, i kombinasjon med praktiske eksempler, gruppediskusjoner og tilbakemeldinger.

Kursholder:

Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for entreprisegruppen i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger. Han har 25 års omfattende praksis med juridisk rådgivning og tvisteløsning i entrepriseprosjekter.

Pris:                           kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500 for andre.

Påmeldingsfrist:    13. mars 2024

Påmelding:           Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

Påmelding

Påmeldingsfrist: 13. Mar

 • Takk! Du er nå påmeldt kurset Overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjoner