NS 8407 – Basiskurs

DATO & TID

Dag 1: 01. Oct 2024, kl. 09:00 - 15:30

Dag 2: 02. Oct 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:    Prosjektledere, anleggsledere og andre som har ansvar for kontraktstyring og gjennomføring av totalentreprise.

 

Kursinnhold:  Kurset gir deltakerne en grundig gjennomgang av standardkontrakten for totalentreprise. Det er viktig å kjenne standarden godt for alle som arbeider med totalentrepriseprosjekter, både på entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden. Formålet er at deltakerne skal få grundig kjennskap til bruken av NS 8407/NS 8417, og god forståelse av totalentreprise og standardens system.

 

Kurset tar bl.a. for seg følgende emner:

  • Grunnleggende risikofordeling mellom byggherre og totalentreprenør.
  • Hva er totalentreprenøren pliktig å levere?
  • Hvilke regler gjelder for tiltransport av entreprenører og rådgivere?
  • Hva innebærer totalentreprenørens opplysnings- og veiledningsplikt?
  • Hvem har ansvaret for uforutsette forhold i byggegrunnen?
  • Endringer, endrede forutsetninger og reglene om varsling.
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse.
  • Testing, innregulering, overtakelse og prøvedrift.

 

 

Kursholder:  Samuel Skrunes som er leder for CMS Kluges entrepriseavdeling i Bergen. Han er mye brukt kursholder innen entrepriserett og har bred erfaring fra både store og små prosjekter lokalt og nasjonalt.

 

Pris inkl. lunsj:          kr 7.990,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 11.990,- for andre

Påmeldingsfrist:      24. september

Påmelding til:           Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 24. Sep

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset NS 8407 – Basiskurs