NS 8407 – Basiskurs

DATO & TID

Dag 1: 19. Feb 2024, kl. 09:00 - 15:30

Dag 2: 20. Feb 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:     

Prosjektledere, anleggsledere og andre som har ansvar for kontraktstyring og gjennomføring av totalentreprise.

Dato: 19. og 20. februar 2024 kl. 09.00-15.30
Sted: Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Kursbeskrivelse:

Kurset gir deltakerne en grundig gjennomgang av standardkontrakten for totalentreprise. Det er viktig å kjenne standarden godt for alle som arbeider med totalentrepriseprosjekter, både på entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden. Formålet er at deltakerne skal få grundig kjennskap til bruken av NS 8407/NS 8417, og god forståelse av totalentreprise og standardens system.

Kurset tar bl.a. for seg følgende tema:

  • Grunnleggende risikofordeling mellom byggherre og totalentreprenør.
  • Hva er totalentreprenøren pliktig å levere?
  • Hvilke regler gjelder for tiltransport av entreprenører og rådgivere?
  • Hva innebærer totalentreprenørens opplysnings- og veiledningsplikt?
  • Hvem har ansvaret for uforutsette forhold i byggegrunnen?
  • Endringer, endrede forutsetninger og reglene om varsling.
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse.
  • Testing, innregulering, overtakelse og prøvedrift.

 

Kursholder:

Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for entreprisegruppen i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger. Han har 25 års omfattende praksis med juridisk rådgivning og tvisteløsning i entrepriseprosjekter.

 

Pris:                         kr 9000,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 11000,- for andre.

Påmeldingsfrist: 12. februar 2024

Påmelding:            Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til Torhild.Holgersen@EBAV.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

Påmelding

Påmeldingsfrist: 12. Feb

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset NS 8407 – Basiskurs