NS 8407 – Basiskurs

DATO & TID

Dag 1: 07. Dec 2023, kl. 09:00 - 15:30

Dag 2: 08. Dec 2023, kl. 09:00 - 15:30

STED

Stord Hotell - Kjøtteinsvegen 67, Stord

Målgruppe:

Kurset er aktuelt for alle som bruker standarden i arbeidet sitt, enten dei er entreprenørar, private eller offentlege byggherrar, arkitektar, rådgivande ingeniørar eller har annan bakgrunn. 

Dato: 07. og 08. desember 2023 kl. 09.00 – 15.30
Sted: Stord Hotell – Kjøtteinsvegen 67, Stord

Kursinnhald:

Kurset gir deltakarane ei grundig gjennomgang av standardkontrakten for totalentreprise.

Det er viktig å kjenne standarden godt for alle som arbeider med totalentrepriseprosjekt, både på entreprenør-, rådgivar- og byggherresida. Formålet er at deltakarane skal få grundig kjennskap til bruken av NS 8407/NS 8417, og god forståing av totalentreprise og standardens system.

Kurset tek blant anna for seg følgjande tema:

  • Grunnleggjande risikofordeling mellom byggherre og totalentreprenør.
  • Kva er totalentreprenøren pliktig å levere?
  • Endringar, endra føresetnader og reglar om varsling.
  • Vederlagsjustering og fristforlenging.
  • Testing, innregulering, overtaking og prøvedrift.
  • Kva reglar gjeld for tiltransport av entreprenørar og rådgjevar?
  • Kva inneber totalentreprenørens opplysnings- og rettleiingsplikt?
  • Kven har ansvaret for uventa forhold i byggegrunnen?

Kursleiar:

Kursleiar er advokat Alf Johan Knag, partnar og leiar for entreprisegruppa i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleiar, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i ei årrekke, med svært gode tilbakemeldingar. Han har 25 års omfattande praksis med juridisk rådgjeving og løysing av tvistar i entrepriseprosjekt.

Pris inkl. lunsj: kr 9000,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 11000,- for andre.

Påmeldingsfrist: 27. november 2023

Påmelding: Via nettside eller e-post til Torhild.Holgersen@EBAV.no

● Bedrift ● Namn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer

Påmelding

Påmeldingsfrist: 27. Nov

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset NS 8407 – Basiskurs