NS 8406 – Basiskurs

DATO & TID

Dag 1: 05. Nov 2024, kl. 09:00 - 15:30

Dag 2: 06. Nov 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:   Prosjektledere, anleggsledere og andre som har ansvar for kontraktstyring og gjennomføring av entreprenørens kontraktoppfyllelse. Kurset er aktuelt for alle som bruker standarden i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Målsetting:   Formålet med kurset er å gi god innsikt i standarden, slik at deltakerne blir kjent med de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et bygge- og anleggsprosjekt. Det legges stor vekt på involvering av deltakerne gjennom spørsmål og diskusjon.

Kursinnhold:  NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er en av de to sentrale kontraktstandardene for utførelsesentreprise. Standarden er mye benyttet, men ikke enkel i bruk som mange tror. Det er viktig at brukerne av kontrakten vet hva de begir seg inn på når NS 8406 blir avtalt.

Følgende emner er blant de mest sentrale:

  • Når skal NS 8406 brukes? Og hva er forskjellen mellom de to standardene?
  • Entreprenørens og byggherrens ytelser
  • Endringer og varsling
  • Byggherrens medvirkning
  • Fremdriftsstyring
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse og mangler

 

Kursholder:   Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for entreprisegruppen i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger. Han har 25 års omfattende praksis med juridisk rådgivning og tvisteløsning i entrepriseprosjekter.

 

Pris inkl. lunsj:          kr 7.990,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 11.990,- for andre

Påmeldingsfrist:       29. oktober

Påmelding til:          Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 29. Oct

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset NS 8406 – Basiskurs