NS 8406 Basiskurs

NS 8406 Basiskurs

DATO & TID

14. Dec 2023, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Målgruppe:

Prosjektledere, anleggsledere og andre som har ansvar for kontraktstyring og gjennomføring av entreprenørens kontraktoppfyllelse.

Dato:  14.12.2023             kl. 09.00 – 15.30
Sted:   Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Kursbeskrivelse:

NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er en av de to sentrale kontraktstandardene for utførelsesentreprise. Standarden er mye benyttet, men ikke så enkel i bruk som mange tror. Det er viktig at brukerne av kontrakten vet hva de begir seg inn på når NS 8406 blir avtalt.

Følgende emner er blant de mest sentrale:

  • Når skal NS 8406 brukes? Og hva er forskjellen mellom de to standardene?
  • Entreprenørens og byggherrens ytelser
  • Endringer og varsling
  • Byggherrens medvirkning
  • Fremdriftsstyring
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse og mangler

Formålet med kurset er å gi god innsikt i standarden, slik at deltakerne blir kjent med de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et bygge- og anleggsprosjekt. Det legges stor vekt på involvering av deltakerne gjennom spørsmål og diskusjon.

Kurset er aktuelt for alle som bruker standarden i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Kursholder:

Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for entreprisegruppen i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger. Han har 25 års omfattende praksis med juridisk rådgivning og tvisteløsning i entrepriseprosjekter.

Pris inkl. lunsj:             kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500,- for andre

Påmeldingsfrist:         7. desember 2023

Påmelding:            Via nettside eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

● Bedrift         ● Navn            ● E-post          ● Telefonnummer      ● Prosjektnummer

Påmelding

Påmeldingsfrist: 07. Dec

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset NS 8406 Basiskurs