NS 8405 Basiskurs

DATO & TID

Dag 1: 11. Dec 2023, kl. 09:00 - 15:30

Dag 2: 12. Dec 2023, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Målgruppe:

Prosjektledere, anleggsledere og andre som har ansvar for kontraktstyring og gjennomføring av totalentreprise

Dato:  11.12.2023 og 12.12.2023             kl. 09.00 – 15.30
Sted:   Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Kursbeskrivelse:

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt er den sentrale kontraktstandarden for utførelsesentrepriser. Standarden er viktig for forståelsen av kontraktstrukturen i bygg- og anleggsbransjen.

Innholdet i dette to dagers kurset er en grundig gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8405. Følgende emner er blant de mest sentrale:

  • Når skal NS 8405 og NS 8406 brukes?
  • Entreprenørens og byggherrens ytelser
  • Endringer og varsling
  • Byggherrens medvirkning
  • Fremdriftsstyring
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse og mangler

Formålet med kurset er å gi god innsikt i standarden, slik at deltakerne blir kjent med de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et bygge- og anleggsprosjekt. Det legges stor vekt på diskusjon og involvering av deltakerne gjennom spørsmål og oppgaver underveis i kurset.

Kurset er aktuelt for alle som bruker standarden i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Kursholder:

Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for entreprisegruppen i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger. Han har 25 års omfattende praksis med juridisk rådgivning og tvisteløsning i entrepriseprosjekter.

Pris inkl. lunsj:             kr 9000,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 11000,- for andre

Påmeldingsfrist:         4. desember 2023

Påmelding til:            Via nettside eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

  • Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer

Påmelding

Påmeldingsfrist: 04. Dec

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset NS 8405 Basiskurs