NS 3420 – Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

DATO & TID

06. May 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Concordbygget - Firdavegen 6, Førde

Målgruppe

Kurset er særlig tiltenkt de som skal prise, utføre eller lede arbeider beskrevet etter NS 3420, herunder håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser.

Dato:  06. mai 2024 kl. 09.00-15.30
Sted:  Concordbygget – Firdavegen 6, Førde

Kursinnhold:

Gjennom kurset vil deltakerne få grunnleggende innsikt i NS 3402 og sentrale rettslige problemstillinger knyttet til standarden. Deltakerne vil blant annet få kunnskap om:

  • Entrepriserettslige tolkningsprinsipper, herunder klarhetskravet/uklarhetsregelen og avklaringsplikt i tilbudsfasen
  • Betydningen av at systemet i NS 3420 (ikke) er fulgt
  • Forholdet mellom generelle (innledende) tekster og prisbærende poster
  • Motstrid mellom ulike deler av beskrivelsen (intern motstrid), og motstrid mellom beskrivelsen og andre deler av kontrakten (ekstern motstrid)
  • Forholdet mellom beskrivelse og tegninger
  • Forholdet mellom beskrivelsestekst og standardteksten i NS 3420
  • Håndtering av mengdeavvik
  • Regulering av enhetspriser
  • Regulering av rigg/drift

Første del: Første del gjelder systemet og oppbyggingen av NS 3420, herunder hva man finner i standarden og hvordan den skal brukes.

Andre del: Andre del gjelder sammenhengen mellom NS 3420 og de juridiske standardene NS 8405 og NS 8406, herunder hvordan poster i NS 3420 påvirker ansvar og risiko etter NS 8405/06.

Tredje del: Tredje del vil være mer juridisk rettet. Denne delen handler om tolkningsspørsmål som typisk oppstår ved bruk av NS 3420, og hvordan slike spørsmål håndteres i rettssystemet.

Kursleiar er Karl Erik Bernt

Pris:                                kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500,- for andre

Påmeldingsfrist:  26. april 2024

Påmelding:           Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

●  Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer

Påmelding

Påmeldingsfrist: 26. Apr

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset NS 3420 – Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner