Lederutviklingskurs for formann og BAS

DATO & TID

Dag 1: 14. May 2024, kl. 09:00 - 15:30

Dag 2: 15. May 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe

Arbeidsledere, formenn og baser i bygg- og anleggsnæringen.

Kurset gir arbeidsledere noen enkle, men virkningsfulle tilnærminger til praktisk ledelse der ute på byggeplass. Kurset inneholder ikke to dager med lederteori, ingen blir bedre ledere av det, men inneholder noen perspektiver på godt og effektivt lederskap, deling av erfaringer mellom deltakerne og helt konkrete og praktiske øvelser knyttet til utøvelse av lederskap.  Det legges i kurset stor vekt på øvingselementet. Det øker sannsynlighetene for at det vi jobber med i to dager på kurset kommer til å bli omsatt til praksis der ute på byggeplassen. Og det er jo hele poenget.

 

Dato:                   14. og 15. mai 2024

Sted:                    Valkendorfsgaten 1A, 5012 Bergen

 

Målsetting

At arbeidsledere får en bevissthet og erkjennelse av at det er en lederjobb de har og ikke en koordinatorrolle; de er ledere! Det må erkjennes og tas inn. Og hva det faktisk betyr. Mht adferd og hva de sier og hva de gjør.  Kursets målsetting er to-delt; både å tydeliggjøre for dem at de ER ledere, og utstyre dem med noen helt konkrete og relevante lederverktøy som raskt kan omsettes til praksis overfor laget sitt.

Kursinnhold

Kurset inneholder konkrete lederverktøy, herunder bl a:

 • hvordan kommunisere godt og tydelig; hva gjør man da, og hva gjør man hvertfall IKKE
 • hvordan gi konkrete og tydelige tilbakemeldinger til laget eller enkeltpersoner
 • hvordan få meg seg laget på oppgaven som skal gjøres
 • hvordan gi en korrigerende tilbakemelding til en ansatt
 • hvordan opptre med lederautoritet
 • hvordan skape en kultur som fremmer det som laget skal oppnå
 • hvordan ta posisjonen som leder på godt vis
 • hvordan sikre seg at laget både skjønner hva som forventes og faktisk gjør det som forventes

Kurset inneholder noen teori-elementer, men vel så viktig er at det trenes helt konkret på de ferdighetene skissert ovenfor. Kurset er således en miks av trening, litt teori og erfaringsdeling mellom og blant deltakerne. Dette har vist seg å være en vellykket miks.

Etter kurset skal deltakerne:

 • Ha fått en økt bevissthet om at de utøver en lederrolle og ikke en koordinatorrolle, og hva det betyr og bør bety for deres adferd
 • Blitt bevisstgjort på og hvordan sikre seg at hvordan de vil ha det «på deres vakt» faktsik blir realiteter
 • Blitt bedre til å kommunisere med laget sitt
 • Våge og evne å ha korrigerende samtaler med ansatte når det er på sin plass og nødvendig
 • Hvordan bygge laget og «vi-følelsen»
 • Kjenne seg tryggere i lederrollen
 • Erkjenne betydningen av å være en tilnærmelig leder og hvorfor det er så viktig og hvordan gjøre akkurat det
 • Kjenne stolthet over jobben som gjøres og hvordan formidle dette til laget slik at laget kjenner det samme
 • Vite hvordan bygge en lag-kultur som fremmer organisasjonens og prosjektets ambisjoner
 • Blitt klar over sine egne utviklingsområder som leder og erkjenne betydningen av å jobbe med det

 

Pris:                          Kr. 8.900 for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP.    Kr. 10.800 for andre

Påmeldingsfrist:  29. april 2024

Påmelding:     Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

 

Påmelding

Påmeldingsfrist: 29. Apr

 • Takk! Du er nå påmeldt kurset Lederutviklingskurs for formann og BAS