Innføringskurs i sirkulær materialhåndtering

DATO & TID

10. Apr 2024, kl. 08:30 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe: 

Entreprenører, rådgivere, arkitekter, og alle andre som ønsker kunnskap om sirkulær materialhåndtering. Kurset er spesielt relevant for de som ønsker å jobbe med sirkulær materialhåndtering i BREEAM-NOR prosjekter.

Dato:   10. april 2024 kl. 08.30-15.30

Sted:    Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Målsetning: 

Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om ulike strategier, tiltak og metoder for å sikre mest mulig sirkulær materialhåndtering i prosjekt der miljøkvaliteter skal dokumenteres.

Kursinnhold: 

Kurset tar utgangspunkt i emnene i BREEAM-NOR v6.0 som adresserer sirkulære bygg og tilhørende tematikk direkte. Emner som gjennomgås er blant annet ombrukskartlegging, materialeffektivitet, gjenbruk og endringsdyktighet. Videre vil deltakerne få kunnskap om oppbyggingen, metoden og dokumentasjonskravene som gjelder i den nye BREEAM-NOR-manualen.

 

Pris inkl. lunsj: kr 5200,- for medlemmer av Grønn Byggallianse/EBA.   Kr 6900,- for ikke-medlemmer

Påmeldingsfrist:  03. april 2024

Påmelding:           Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

     

Påmelding

Påmeldingsfrist: 03. Apr

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Innføringskurs i sirkulær materialhåndtering