Innføringskurs i klimagassberegninger i byggeprosjekter

DATO & TID

11. Apr 2024, kl. 08:30 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe: 

Byggeiere, rådgivere, entreprenører og andre som skal bestille og/eller bruke klimagassberegninger som beslutningsgrunnlag.

Dato:   11. april 2024 kl. 08.30-15.30

Sted:    Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Målsetning: 

Målet med kurset er å gi deltakerne en grundig innføring i klimagassberegninger i forbindelse med byggeprosjekter. Etter fullført kurs vil deltakerne være i stand til å bestille og anvende slike beregninger, samt ha tilegnet seg inngående kunnskap om beregningenes formål og omfang. I tillegg vil deltakerne nå kunne dra nytte av disse resultatene for å minske fremtidig utslipp og dokumentere miljøpåvirkningene av valgene de tar i byggeprosjekter.

Kursinnhold: 

  • Hva er klimagassberegninger?
  • Hva kreves av klimagassberegninger for å få poeng i BREEAM-NOR?
  • Hovedtemaene i klimagassberegninger:
  • Materialbruk, byggeplass og energibruk og transport i driftsfasen
  • Hvordan kan klimagassberegninger brukes som et styringsverktøy for å redusere utslipp?
  • Verktøy og metoder
  • Hvordan gjøre en god bestilling?

 

Pris inkl. lunsj: kr 5200,- for medlemmer av Grønn Byggallianse/EBA.   Kr 6900,- for ikke-medlemmer

Påmeldingsfrist:            04. april 2024

Påmelding:           Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

Påmelding

Påmeldingsfrist: 04. Apr

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Innføringskurs i klimagassberegninger i byggeprosjekter