Gratiskurs for mellomledere

DATO & TID

18. Sep 2024, kl. 12:00 - 16:00

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Dato:           Kickoff basisprogram ledelse:  18. september

Modul 1 og 2:          16. oktober

Modul 3 og 4:          4. desember

Modul 5:                    29. januar

Sted:               Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

 

Målgruppe:    Basisprogrammet i Ledelse er utviklet av IA bransjeprogrammet for bygg og anlegg i samarbeid med partene i arbeidslivet. Målgruppe for opplæringen er produksjonsledere/ mellomledere/ førstelinjeledere/ baser/ formenn.

 

Kursinnhold:  Basisprogram i ledelse er utarbeidet for å tilby et opplæringsprogram for ledere som ønsker større trygghet i lederrollen. Dette kurset er tilpasset produksjonsledere innen bygg og anleggsbransjen. Programmet er utviklet av IA bransjeprogrammet for bygg og anlegg i samarbeid med partene i arbeidslivet. EBAV vil i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter organisere og gjennomføre basisprogrammet. Basisprogrammet tar for seg ulike temaer innen ledelse:   •

  • Å ta lederrollen ‐ Hva er ledelse, støttespillere, rollemodell, forventninger, dilemmaer i lederhverdagen og selvledelse
  • Kommunikasjon som verktøy for ledere ‐ kommunikasjon som lederverktøy, motivasjon av medarbeidere, tilbakemeldinger
  • Arbeidsmiljø, trygg kultur og samarbeid ‐ Psykososialt arbeidsmiljø, godt samarbeid, psykologisk trygghet, veiledning av medarbeidere.
  • Å stå stødig i krevende situasjoner ‐ Den viktige samtalen, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, mobbing og trakassering
  • Medarbeiderdialog, medarbeidersamtaler og konflikthåndtering

 

Pris:                      Gratis for medlemmer av EBA/BNL/Byggopp

Påmeldingsfrist:       11. september

Påmelding til:           Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 11. Sep

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Gratiskurs for mellomledere