Endringsarbeider og varsling

DATO & TID

19. Mar 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:

Prosjektledere, anleggsledere, byggeledere, rådgiver og andre som har ansvar for kontrakthåndtering i entrepriseprosjekter. I tillegg gir kurset en innføring og praktisk trening i forhandlingsteknikk.

Dato:                   19. mars 2024 kl. 09.00-15.30
Sted:                    Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Kursinnhold:

Kurset gir deltakerne grundig gjennomgang av reglene om endringer og varsling i sentrale kontraktstandarder, som NS 8405 og NS 8406 (utførelsesentreprise) og NS 8407 (totalentreprise), samt tilhørende underentreprisekontrakter.

Viktige spørsmål som gjennomgås:

  • Hva er grensen for byggherrens rett til å kreve endringer?
  • Hva blir mulige konsekvenser av en endring?
  • Ved hvilke situasjoner må entreprenøren varsle?
  • Hvilke tidsfrister gjelder?
  • Hva må det varsles om?
  • Når må byggherren svare?
  • Hvilke krav gjelder for varselets ordlyd?
  • Utdeling og gjennomgang av anbefalt varslingsskjema

Kurstemaet er kjernekunnskap for prosjektledere i større prosjekter. Kurset egner seg derfor for entreprenører, byggherrer og rådgivere.

 

Kursholder:

Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for entreprisegruppen i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger. Han har 25 års omfattende praksis med juridisk rådgivning og tvisteløsning i entrepriseprosjekter.

 

Pris:                            kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500,- for andre.

Påmeldingsfrist:  12. mars 2024

Påmelding:           Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

Påmelding

Påmeldingsfrist: 12. Mar

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Endringsarbeider og varsling