Endringer og tillegg i entreprisekontrakter

Endringer og tillegg i entreprisekontrakter

DATO & TID

29. Aug 2024, kl. 09:00 - 13:00

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:   Prosjektleder, anleggsleder, kontraktsansvarlige og andre som er involvert i håndtering av krav på tillegg i entrepriseprosjekter.

Målsetting:        Hensikten med kurset er å gi deltakerne en grundig og praktisk gjennomgang av reglene om endringer og tillegg i de mest brukte entreprisekontraktene.

 

Kursinnhold:     Kurset gir deltakerne en praktisk tilnærming til kravsoppfølging med fokus på hvordan entreprenøren skal få best mulig uttelling for sitt krav under gjennomføringen av et prosjekt, herunder:

  • Når har entreprenøren et krav på tillegg?
  • Når må entreprenøren varsle og hvordan skal man varsle?
  • Hvilke frister har byggherren for å svare?
  • Hvordan skal man best følge opp et krav?

Kurset vil både inneholde en opplæring i grunnleggende regler, praktisk gjennomføring underveis i prosjektet og forhandlinger om krav med byggherre.

 

Kursholder         Samuel Skrunes som er leder for CMS Kluges entrepriseavdeling i Bergen. Han er mye brukt kursholder innen entrepriserett og har bred erfaring fra både store og små prosjekter lokalt og nasjonalt.

 

Pris inkl. lunsj:          kr 3990,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5990,- for andre

Påmeldingsfrist:      22. august

Påmelding til:           Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 22. Aug

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Endringer og tillegg i entreprisekontrakter