Gratis veileder- og instruktørkurs

DATO & TID

29. Aug 2024, kl. 10:15 - 14:45

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

EBA og ByggOpp arrangerer veileder- og instruktørkurs.

Når: 29. august 2024 kl. 10.45 – 14.45

Hvor: I EBA sine lokaler Valkendorfsgaten 1a

Målgruppe: Kurset er beregnet for veiledere-faddere- og instruktører som har eller skal ha den daglige oppfølgningen av lærlinger/lærekandidater.

På kurset bli det gjennomgang av følgende tema:

  • Rolleavklaring i bedriften.
  • Lærebedriftens rolle – Det å være lærebedrift (krav og rammer)
  • Instruktør/Veileder rollen.
  • Dagens Ungdom-(Koronaungdommen) og dens læreforutsetninger.
  • OLK Web. Oppfølgingssystemet til ByggOpp
  • Rekruttering – Hvordan får min bedrift den gode lærlingen?
  • Lærlingens rettigheter og plikter-

Lunsj inkludert.

 

Påmeldingsfrist: 21.08.24

Påmelding til jonny.olsen@byggoppvestland.no

Kurset er gratis

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål på tlf. 99620315. (Jonny H Olsen)