Bustadoppføringsloven og Håndverktjenesteloven

DATO & TID

25. Sep 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:   Dette er kurset for deg som utfører håndverkstjenester, bygger boliger og fritidsboliger for forbrukere. Kontraktsforholdet med forbrukere er styrt av loven, som i stor grad er ufravikelig. Det er derfor viktig å sette seg inn i rammene loven setter for kontraktsforholdet, pliktene og ansvaret entreprenøren er pålagt, samt hvilke muligheter som ligger i lovverket.

Målsetning:   Etter kurset skal deltakerne være trygge på hovedreglene i lovene. Deltakerne skal lage rutiner for å ivareta de formelle kravene i loven når det gjelder varsling om endringer, overtakelse og sluttoppgjør, slik at de unngår å komme i ansvar. Deltakerne skal gjøres kjent med de ulike byggblanketter, og når disse skal benyttes.

Kursinnhold:  Kurset gir en gjennomgang av Bustadoppføringslova, Håndverktjenestelova og kontraktene etter disse. Det er særdeles fokus på de kontrakter som Standard Norge har utviklet i forbindelse med innføring av Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova.

Følgende emner vil blant annet gjennomgås:

  • Entreprenøren sine ytelser
  • Overtakelse
  • Mangler
  • Reklamasjon
  • Krav mot bakre ledd
  • Forbrukeren sine ytelser

Kursholder:     Kursholder er Anne-Lovise Christensen Nybakk fra SANDS Advokatfirma.

 

 

Pris inkl. lunsj:          kr 3990,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5990,- for andre

Påmeldingsfrist:       18. september

Påmelding til:           Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 18. Sep

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Bustadoppføringsloven og Håndverktjenesteloven