Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova

Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova

DATO & TID

06. Dec 2023, kl. 09:00 - 15:30

STED

Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Målgruppe:

Dette er kurset for deg som utfører håndverkstjenester, bygger boliger og fritidsboliger for forbrukere. Kontraktsforholdet med forbrukere er styrt av loven, som i stor grad er ufravikelig. Det er derfor viktig å sette seg inn i rammene loven setter for kontraktsforholdet, pliktene og ansvaret entreprenøren er pålagt, samt hvilke for muligheter som ligger i lovverket.

Dato:  06.12.2023             kl. 09.00 – 15.30
Sted:   Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen

Målsetning:

Etter kurset skal deltakerne være trygge på hovedreglene i lovene. Deltakerne skal lage rutiner for å ivareta de formelle kravene i loven når det gjelder varsling om endringer, overtakelse og sluttoppgjør, slik at de unngår å komme i ansvar. Deltakerne skal gjøres kjent med de ulike byggblanketter, og når disse skal benyttes.

Kursinnhold:

Kurset gir en gjennomgang av Bustadoppføringslova, Håndverktjenestelova og kontraktene etter denne, blant annet følgende tema:

  • Entreprenøren sine ytelser
  • Overtakelse
  • Mangler
  • Reklamasjon
  • Krav mot bakre ledd
  • Forbrukeren sine ytelser

Det er særdeles fokus på de kontrakter som Standard Norge har utviklet i forbindelse med innføring av Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova.

Kursholder:
Kursholder er Anne-Lovise Christensen Nybakk fra SANDS Advokatfirma.

Pris inkl. lunsj:             kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500,- for andre

Påmeldingsfrist:         29. november 2023

Påmelding til:             Via nettside eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

  • Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer

Påmelding

Påmeldingsfrist: 29. Nov

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova