Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova

Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova

DATO & TID

04. Apr 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Stord Hotell - Kjøtteinsvegen 67, Stord

Målgruppe:
Dette kurset er retta mot deg som utfører handverkstenester, byggjer bustader og fritidsbustader for forbrukarar. Kontraktsforholdet med forbrukarar er regulert av lova, som i stor grad er ufråvikeleg. Det er difor viktig å setje seg inn i dei rammene lova set for kontraktsforholdet, kva plikter og ansvar entreprenøren har, og kva moglegheiter som ligg i lovverket.

Dato: 04. april 2024 kl. 09.00-15.30
Sted: Stord Hotell – Kjøtteinsvegen 67, Stord

 

Målsetting: 

Etter kurset skal deltakarane føle seg trygge på hovudreglane i lova. Deltakarane skal lage rutinar for å ivareta dei formelle krava i lova når det gjeld varsel om endringar, overtaking og sluttoppgjer, slik at dei unngår å kome i ansvar. Deltakarane skal bli kjende med dei ulike byggblankettane og når desse skal brukast.

Kursinnhald:
Kurset gir ei gjennomgang av Bustadoppføringslova, Håndverktjenestelova og kontraktane som følgjer med, inkludert følgjande emner:

  • Entreprenøren sine ytingar
  • Overtaking
  • Manglar
  • Reklamasjon
  • Krav mot bakre ledd
  • Forbrukaren sine ytingar

Det er særleg fokus på kontraktane som Standard Norge har utvikla i samband med innføringa av Bustadoppføringslova.

 

Kurshaldar er Anne-Lovise Alisøy frå SANDS Advokatfirma.

 

Pris inkl. lunsj: kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500,- for andre

Påmeldingsfrist: 22. mars 2024

Påmelding:          Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

Påmelding

Påmeldingsfrist: 22. Mar

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova