Arbeidsvarsling 1

DATO & TID

15. Oct 2024, kl. 09:00 - 15:00

STED

Valkendorfsgate 1A, Bergen

Målgruppe:   Ansatt og verneombod hos entreprenørar og andre arbeidsgivarar med arbeidsoppgåver som medfører opphold på steder hvor det krevjast godkjent arbeidsvarslingsplan.

Kursinnhold:  Kurset tilfredsstiller krava gitt av Handbok N301 «Arbeid på og ved veg».
Krava til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønna eller ikkje, sjå definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommunar har fått delegert myndigheit for veiarbeidsvarsling på riks- og fylkesvegar.

 

Oppnådd kompetanse
De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidsstader. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarlig med kurs type 2. De som har kurs type 1 trenger ikke basiskurs.

Gjennomføring
Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre.

Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

Oppdatering/resertifisering:
Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres. Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

 

 

Kursholder:  Norsk Fagutdanning

 

Pris:                      kr 2050,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 2500,- for andre

Påmeldingsfrist:       08. oktober

Påmelding til:          Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 08. Oct

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Arbeidsvarsling 1