Harald Victor Hove Foto: Harald Victor Hove

Vil bygge Bergen med en bedre KPA

Publisert: 12/feb./2019

- Jeg ser ikke mulighet for enighet med det sittende byrådet om Kommuneplanens Arealdel (KPA). Hvis fagetatens forslag blir lagt frem og vedtatt før kommunevalget, og valget bringer oss tilbake til makten, vil vi omgjøre de delene av KPA’en vi ikke kan akseptere. Det sa Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove, på medlemsmøtet i EBA Vestenfjelske torsdag 7. februar.

Han var invitert for å redegjøre for «Hvordan bygger vi Bergen?», på samme måte som Arbeiderpartiets Harald Schjelderup gjorde på årsmøtet til EBA Vestenfjelske foran valget for fire år siden.

EBA Vestenfjelske har gjennom Næringspolitisk Utvalg for Bygg og Anlegg i Hordaland, som inkluderer en rekke foreninger i byggenæringen og de ansattes organisasjoner, uttrykt kritikk mot detaljeringsgraden i KPA’en. Høyre deler denne kritikken. – Det beste vil være om bystyret ikke fatter vedtak før valget. I så fall vil et eventuelt nytt byråd ledet av Høyre legge opp til at gjeldende KPA fra 2010 fortsatt skal være bestemmende for byutviklingen, inntil en ny og forenklet versjon av KPA kan legges frem og bli vedtatt. I motsatt fall må vi satse på å få omgjort bestemmelser vi er uenige i, men en slik prosess blir mer komplisert, fremholdt Hove.

Forsamlingen

Vil inkludere B-områdene
Høyre ønsker en KPA som er mindre rigid enn det Ap-byrådet går inn for, blant annet når det gjelder restriksjoner på byggehøyder i byutviklingssonene. Partiet mener også det må tillates boligbygging i de såkalte B-områdene, ikke minst for å gi barnefamilier et bedre tilbud av eneboliger og rekkehus innenfor kommunegrensen. – Å forby boligbygging i disse områdene vil innebære at enda flere flytter til nabokommunene for å få oppfylt sine boligdrømmer. Konsekvensen er at det blir mye mer bilkjøring inn og ut av Bergen – i strid med nullvekstmålet for denne typen trafikk. Hove mente det er et stort problem at private utbyggere som lager planer for eneboliger og rekkehus på tomter i Bergen ofte får avslag på sine søknader, og vil endre denne praksisen i fagetaten.

Mer samarbeid med private aktører
Harald Victor Hove ga sterke signaler om et langt større samarbeid med private aktører om byutviklingen, dersom Høyre igjen får byrådsmakt. Planen for en ny bydel på Laksevåg mener han er «i tråd med de fleste planer», og bør få grønt lys for iverksettelse. Han mener også at utviklingen av Dokken må drives av private, og at kommunen må begrense sin rolle til å koordinere prosjektene på de ulike delene av området. – Ap sier nei til «Dokken Utvikling AS», mens vi er for.

Byarena i sentrum
Høyre sier ja til forslaget om byarena i sentrum. – Vi støtter prosjektet hvor det bygges en arena for idrett og kultur på Kokstad, men det er ingen byarena, sa Hove. – Mens Ap mener det må arbeides videre med begge de to prosjektene som mulig byarena, mener vi at det må gis tydelige signaler om at kommunen ønsker byarena på Bygarasjen-tomten i sentrum, finansiert, bygget og drevet av private aktører.

Hans Martin Moxnes og Harald Victor Hove II

Bybanen til Spelhaugen
Høyre er blitt kritisert for manglende entusiasme for å bygge Bybanen til Åsane. – Hvis vi kommer til makten må det foreligge en realistisk og bærekraftig plan for finansiering av prosjektet, og den foreligger ikke. I de nærmeste årene er det derfor viktigst å få fullført byggingen mot Fyllingsdalen på en måte som gir mulighet for utvikling av ca 300 mål tomteland i området til bolig og næring. Det innebærer at banen må bygges helt til Spelhaugen.

Skal gi tydelige bestillinger
Harald Victor Hove ble utfordret på politikernes evne til å få plan- og reguleringsmyndighetene til å følge nye mål for utvikling av byen. – Det skal vi få til ved å være tydelige i våre bestillinger. For Høyre blir det viktig å endre kulturen slik at Bergen kommune blir en ja-kommune fremfor en kommune som leter etter grunner til å si nei.