Rune Karlsen2

Viktig prinsipp-seier for EBA-bedrifter

Publisert: 14/jan./2019

En felles klage fra EBA-bedriftene Veidekke Entreprenør og HS Bygg har ført til at de to idrettslagene som er byggherre for en ny, stor idrettshall i Volda har besluttet å avlyse en åpen anbudskonkurranse og utlyse ny konkurranse. - Det foreligger en plikt til å avlyse i de tilfeller der konkurransen, uten de aktuelle feilene, kunne ha fått et annet resultat eller der feilene kan ha virket inn på deltakelsen i konkurransen. Det har vært viktig for oss å få slått fast at konkurransen ikke er gjennomført etter prosedyrer for åpen anbudskonkurranse som følger av Lov om offentlige anskaffelser, sier Rune Karlsen, distriktsleder i Veidekke Entreprenør Sogn og Fjordane og styreleder i EBA Sogn og Fjordane. 

Volda Campus Arena har vært planlagt i flere år. Etter at alle brikker i finansieringen av den nye idrettshallen kom på plass ble det kunngjort åpen anbudskonkurranse for totalentreprise med samspill. I tillegg til Veidekke Entreprenør og HS Bygg leverte også en tredje EBA-bedrift og to andre selskap inn anbud basert på den kravspesifikasjonen som fulgte kunngjøringen. Et av selskapene uten EBA-tilknytning ble tildelt oppdraget, basert på en evaluering der pris var avgjørende.

- Kontraktssummen avvek betydelig fra de øvrige tilbudene. Vi hadde derfor god grunn til å betvile at foretaket som vant konkurransen ville kunne levere i henhold til de kravene som var satt. Men da vi med loven i hånd ba om innsyn i tilbudet ble vi nektet dette, forteller Rune Karlsen.

EBA Vestenfjelske engasjerte seg i saken, og fikk advokat og partner Åshild Fløisand i SANDS til å utarbeide en klage. Hun understreker at det ikke er lederne for de to idrettslagene som er byggherre for Volda Campus Arena som lastes for feilene som er begått, men at det derimot er all grunn til å klandre det firmaet lagene har knyttet til seg som rådgivere.

- Det er veldig uheldig at man ikke har hatt rådgivere som har besørget tekniske krav og dokumentasjonskrav som sikrer at oppdragsgiver kan kontrollere om tilbyderne faktisk vil kunne levere det som etterspørres. Rådgiverne har også avslørt skremmende lav kompetanse knyttet til etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Når et stort byggeoppdrag finansieres av det offentlige og legges ut som et offentlig anbud, kan man ikke underveis i prosessen forandre spillereglene under dekke av at byggherren er å anse som en privat aktør, sier Fløisand.

I klagen ble det påpekt ulovligheter i konkurransegrunnlaget og redegjort for formelle feil i saksbehandlingen. Byggherren valgte etter konsultasjon med advokat å ta klagen til følge, hvilket har medført at den gjennomførte anbudskonkurransen er avlyst og skal utlyses på nytt.

- Vi håper dette vil innebære at det i den nye konkurransen stilles krav til tilbyderne om dokumentasjon for utførelsen av oppdraget, slik at man faktisk kan sjekke at alle leveranser som etterspørres er inkludert. Dette vil være til fordel både for byggherren og for de seriøse aktørene som har til hensikt å levere som beskrevet, fremholder Åshild Fløisand.

Hun påpeker også at den uryddige prosessen kan medføre erstatningsplikt for byggherren for kostnader som er påløpt og som ikke ville ha påløpt dersom feilene ikke var begått.

- Krav om erstatning kommer til å bli vurdert. Viktigst for oss i EBA er likevel at andre tar lærdom fra denne saken og ikke begår de samme feilene, sier Rune Karlsen i EBA Sogn og Fjordane.

Saken er også omtalt på bygg.no og Møre-nytt.