Entreprisedagen i Vest Hans Martin Moxnes og Tore Thorstensen Styreleder Tore Thorstensen i KB Gruppen sammen med programlederen for Entreprisedagen i Vest, direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske.

Vellykket Entreprisedag i Vest

Publisert: 05/mai/2017

«Entreprisedagen i Vest» samlet torsdag 4. mai ca 70 deltakere i Bergen. På menyen stod en rekke interessante foredrag og presentasjoner, en debatt om den nordiske arbeidslivsmodellen og en velsmakende tapas.

«Entreprisedagen i Vest» ble første gang avholdt i fjor. Konferansen arrangeres av BNL, EBA og advokatfirmaene Kluge og SANDS (SteenstrupStordrange), i samarbeid med Entrepriserettsforeningen i Bergen.

Størst forventninger knyttet det seg til foredraget til Tore Thorstensen som er styreleder i KB Gruppen. Hans enkle svar på spørsmålet «Hvor er verdiene i byggebransjen», er at de befinner seg inne i hodet til prosjektlederne. Han utdypet dette med en redegjørelse for hvordan man i KB Gruppen, der virksomhetene i år samlet vil omsette for nærmere 8 milliarder kroner, tenker om organisering, eierskap og overskuddsfordeling. – Vår enkle strategiske plan er PSTK; Penga Skal Til Kongsvinger, sa Thorstensen med et smil. Les mer på bygg.no; http://www.bygg.no/article/1313579.

Entreprisedagen i Vest 2

God stemning på Entreprisedagen i Vest.

Den nordiske arbeidslivsmodellen, med vekt på faste ansettelser og organiserte bedrifter og arbeidstakere, er under press - ikke minst i bygg- og anleggsbransjen. Mens konserndirektør Dag Andresen i Veidekke dokumenterte hvordan de for sin del har klart å forsvare den tradisjonelle modellen, påpekte styremedlem Harald J. Nævdal i J.H. Nævdal Bygg at faste ansettelser kan ha en pris som med våre velferdsordninger kan bli for høy å bære for bedriftene. Adm. direktør Kari Sandberg i EBA og leder i Unionen fagforening (Fellesforbundet), Mads Wiik Kleven, var skjønt enige om å forsvare organisasjonenes plass i arbeidslivet og opprettholde en flat struktur der den enkelte arbeidstaker føler tilhørighet og ansvar. Kleven understreket at ansatte i bemanningsbyråer også har krav på trygghet og forutsigbarhet i sine arbeidsforhold, og utfordret EBA til også å få NHO Service til å anerkjenne dette.

Paneldebatt2

Panelet som diskuterte den nordiske arbeidslivsmodellen. Fra venstre Harald Nævdal, Mads Wiik Kleven, Dag Andresen og Kari Sandberg. 

Den «juridiske avdelingen» på konferansen hadde følgende sekvenser: Jurist og partner i Inventura, Harald Alfsen, redegjorde for foreløpige erfaringer med den nye lærlingeklausulen i forbindelse med offentlige anskaffelser. Advokat Sunniva N. Sandvold i Kluge tok for seg fordeler og ulemper med faste ansettelser og midlertidige ansettelser, mens advokat Alf Johan Knag i SANDS beskrev trender internasjonalt og nasjonalt når det gjelder nye kontraktsmodeller for byggeprosjekter. Til avslutning ga advokat Harald Kobbe i Kluge forsamlingen gode råd om hvordan de skal unngå skyhøye honorarer til advokater…!

Presentasjonene fra Entreprisedagen i Vest 2017 blir publisert på ebavest.no.