VBA 2022 forside VBA arrangeres for 28. gang. Eilif Bjørge har som tidligere illustrert programmet. Gjenbruk og sirkulærøkonomi i praksis er tittelen på tegningen til årets program.

VBA med fokus på kriseforståelse

Publisert: 17/okt./2022

Vestlandske Bygg- og Anleggsdag (VBA), en av byggenæringens mest tradisjonsrike konferanser, blir arrangert for 28. gang. Torsdag 3. november samles byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, leverandører og utførende bedrifter i Bergen til faglig fordypning og sosialt samvær.

– Vi har lykkes med å sette sammen et program som bør få aktørene i bransjen til å gå mann av huse. Jeg er ubeskjeden nok til å hevde at det antakelig er det beste noensinne, sier direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske som er programleder på konferansen.

Bygg og anlegg har lagt gode år bak seg, men fremtidsutsiktene preges av stor usikkerhet med bakgrunn i svakere aktivitet i det private byggemarkedet og de varslede innstrammingene i offentlige investeringer, både i bygg og anlegg. På VBA er derfor tittelen for den innledende sesjonen; «Bransjen post corona – krig i Europa». Amund Tøftum, konserndirektør i AF Gruppen, redegjør først for hvordan de opplever situasjonen, før David Lund fra Prognosesenteret seiler løs på temaet «Seilas i storm?» og Henning Dalsegg fra BDO presenterer deres ferske bransjeanalyse. Tittelen på presentasjonen, «Seilas i storm?», indikerer at bransjen må være forberedt på tøffe tak fremover. Avslutningsvis i denne sesjonen får vi kommentarer fra lokale entreprenører og byggmestre.

I sesjonen om Bygg, klima og miljø skal representanter for det verdenskjente arkitektfirmaet Lendager Group og innovasjonsprogrammet FutureBuilt i Bergen inspirere forsamlingen med eksempler på gode og fremtidsrettede løsninger som ivaretar klima- og miljøhensyn i byggeprosjekter. Dessuten blir det en sving innom nett og nettkapasitet som er så avgjørende for det grønne skiftet, ved BKK Nett.

Selskapet Sotra Link er i full gang med det nye Sotra-sambandet basert på kontrakten om Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Prosjektet er Norges største veikontrakt. – Videre lurer vi på hvor alle de fine planene for Vestlands-veiene forsvant under Oslodistrikt-regjeringen. Dette skal belyses i den tredje sesjonen på VBA, forteller Moxnes.

 

Bilde av Hans Martin Moxnes, EBA.

Direktør i EBA Vestenfjelske, Hans Martin Moxnes, er programleder på Vestlandske Bygg- og Anleggsdag (VBA).

 

Etter mye fokus på byggenæringens mange utfordringer har den avsluttende sesjonen fått tittelen «Oppløftende». Her skal blant annet Grønn Byggallianse redegjøre for det arbeidet den driver for å redusere CO2-utslipp i byggeprosjekter. – Vi får besøk av «Ka e’ Stillingen?», og det blir utdeling av VBA-prisen 2021 – 2022 til den som særlig har utmerket seg og gjort seg fortjent til den vestlandske byggebransjens honnør.

Vestlandske Bygg- og Anleggsdag arrangeres av Rådgivende ingeniørers forening, Arkitektbedriftene i Norge, avd. Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane, Bygningsgruppen i Bergen og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Vestenfjelske avdeling. Konferansen holdes på Radisson Blu Bryggen og avsluttes med tapas.

 


 

Program og påmelding:

Den 28. VBA - Vestlandske Bygg- og anleggsdag, et strålende samarbeid mellom Arkitektbedriftene, RIF, Bygningsgruppen i Bergen og EBA går av stabelen 3. november i Bergen.

Programutdrag:

  • Åpning ved ordfører i Bergen
  • Bygg- og anleggsbransjen post corona – krig i Europa med bl.a. konsernsjef i AF Gruppen, Prognosesenteret og fersk bransjeanalyse fra BDO. Kommentar fra bl.a. styreleder i EBAV Vestenfjelske
  • Bygg, klima og miljø ved bl.a. det verdenskjente arkitektfirmaet Lendager Group og Future Built
  • Hvor ble det av alle veiene i vest, forsvant de under vann som Bybanen? Ved bl.a. næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd
  • Oppløftende sesjon med Grønn Byggallianse, «Ka e’ stillingen» og VBA-prisen

 
Pris: Kr. 3.950,- for hele konferansen inkl. lunsj og buffé. Kr. 3.450,- eks. tapas.
 
Påmelding: torhild.holgersen@ebav.no angi eventuelt prosjektnummer og deltakelse på tapas.

Last ned hele invitasjonen her.