Inger Kristin Ulveseth web Inger Kristin Ulveseth leder Brødrene Ulveseth og er styreleder i EBA Vestenfjelske.

Vaksinerer på byggeplasser i Bergen

Publisert: 03/feb./2022

På initiativ fra EBA Vestenfjelske har vaksineenheten i Bergen kommune denne uken startet vaksinering mot Covid-19 på byggeplasser i Bergen. – Vi ønsker å gi et tilbud til folk som kanskje ellers ikke hadde latt seg vaksinere, og som kan utgjøre en risiko i forhold til kollegaer på samme arbeidsplass, sier Inger Kristin Ulveseth. Hun er daglig leder i Brødrene Ulveseth og styreleder i EBA Vestenfjelske.

Bergen kommune har gode erfaringer med «pop up»-vaksinering på blant annet utdanningsinstitusjoner og kjøpesentre i byen. – Vi setter pris på forespørselen fra entreprenørbedriftenes forening, og har satt av de ressursene som trengs for å gjennomføre besøk på byggeplasser vi får meldt inn, sier Hossein Tehrani, enhetsleder for vaksinering i Bergen kommune. – I likhet med EBA Vestenfjelske er vi usikre på hvor mange som vil melde seg, men én vaksinert kan utgjøre en viktig forskjell mot smittespredning og alvorlig sykdom, understreker han.

– For oss er det også viktig å komme i kontakt med mennesker som er i tvil om de skal vaksinere seg, og som kanskje kan la seg overbevise om nytten av beskyttelse mot viruset. 

Bergen kommune er blant de største byggherrene i Bergen. Etat for utbygging har bedt sine prosjektledere følge opp at det blir gitt tilbud om vaksinering på byggeplasser kommunen har ansvar for.

Viktig å nå frem til alle
- Vi er kjent med at vaksinasjon på byggeplass er et tilbud som er blitt godt mottatt i Oslo. Som i hovedstaden er det også i Bergen noen som faller utenfor det ordinære vaksinasjonsprogrammet, og som det er viktig å nå frem til. Tilbudet omfatter både ansatte hos hovedentreprenører og underentreprenører, samt personell som er leid inn fra bemanningsforetak, fremholder Inger Kristin Ulveseth.  

Foreløpig har fire av de større entreprenørene i Bergen meldt fra om byggeplasser som er aktuelle for besøk av vaksine-personell fra kommunen. Ledere på hver byggeplass sørger for at det blir tilrettelagt for rom som egner seg for vaksinasjon i betryggende former.

- Vi setter av to – tre timer per byggeplass. Tilbudet fra Bergen kommune om å få besøk av vårt personell vil være tilgjengelig i flere måneder fremover, avslutter Hossein Tehrani.

Les saken på bygg.no.