Vaer smart med valg av utdannelse Hans Martin Moxnes7

Vær smart ved valget av utdanning!

Publisert: 17/feb./2017

Å velge videregående opplæring kan være vanskelig for mange. Rådet fra Hans Martin Moxnes er å velge smart. 

  • Onsdag 1. mars er frist for å søke videregående opplæring som starter til høsten. For ungdom som går i 10. klasse og alle andre som ønsker mer utdanning kan det være vanskelig å velge hva man skal slå inn på. Skal man følge hjertet eller hodet? Mitt råd er å tenke og velge smart.

  • Går vi noen år tilbake var det populært å ønske seg en fremtid i mediebransjen og velge utdanning etter det. Mange så seg selv i en jobb som reporter eller programleder på TV. Det man ikke så var hvilke konsekvenser digitaliseringen kom til å få for jobbene i de tradisjonelle mediene. År etter år med nedbemanninger har imidlertid gjort inntrykk. Nå er det langt færre unge som tenker på «noe med media og sånt».

  • Digitalisering, automatisering og robotisering gjør seg også gjeldende i en rekke andre bransjer. I DNB, landets største finanskonsern, var det rundt 14.000 ansatte for fem år siden. Nå er tallet redusert til 10.900 og konsernsjef Rune Bjerke uttalte nylig at «det er et under hvis vi er mer enn 5.000 om ti år. Og vi er heldige om vi er mer enn 5.000 om fem år». Dette er dramatisk, ikke bare for ansatte i DNB og andre finansbedrifter.  Den samme trenden gjør seg allerede gjeldende hos svært mange produsenter av tjenester – både i privat og offentlig sektor.

  • For teknisk interessert ungdom har det spesielt i vår del av landet i mange år vært attraktivt å utdanne seg for en fremtid innen olje og gass. Jobbene både på plattformer og i serviceindustrien er ofte utfordrende, og god betaling og gunstige arbeidstidsordninger har ikke gjort det mindre interessant å gå denne veien. Med oljeprisfallet har det imidlertid forsvunnet arbeidsplasser i tusentall, og de kommer neppe tilbake. Selv om vi i Norge fortsatt skal kunne glede oss over inntekter fra sokkelen i årtier fremover, vil aktivitets- og sysselsettingsnivået være moderat i forhold til tidligere.

  • Dette skiftet har vært tydelig i søkningen til videregående opplæring i Hordaland. Fjorårets søkertall til linjen for teknikk og industriell produksjon (TIP) var en tredel lavere enn i 2014. I samme periode la søkertallet til VG1 Bygg- og anleggsteknikk på seg med nesten en tredel, fra 416 til 533.  Mye taler for at denne veksten kommer til å fortsette ved det kommende opptaket.

  • Den antakelsen bygger jeg blant annet på en spørreundersøkelse som nylig er gjennomført blant medlemsbedriftene i Byggenæringens Landsforening (BNL). Her svarte hele 36 prosent at de sliter med å tak i nok fagarbeidere. Og i motsetning til de aller fleste andre bransjer øker sysselsettingen i byggenæringen fra år til år. Nå teller den ca 230.000 ansatte og behovet for nye fagarbeidere er på landsbasis anslått til 7 – 8.000 hvert år frem mot 2030. Byggeaktiviteten i Norge er større enn noensinne, og dermed øker også behovet for kompetanse.

  • Den gutten eller jenten som fullfører en utdanning som for eksempel tømrer eller betongfagarbeider behøver dermed ikke å bekymre seg for å stå uten jobb når man er ferdig. Lærlingeklausuler for all offentlig bygging er nå på plass. Med læreplass i en god og organisert bedrift får man en trygg og solid opplæring – med en lønn som gjør det unødvendig å ta opp studielån. Deretter vil man som 19 – 20-åring med fagbrev i hånden kunne fortsette på et bygg eller et anlegg, og gjerne tjene opp mot 600.000 kroner. Bedre start på tilværelsen som voksen skal man lete lenge etter.

  • Byggebransjen gir videre store muligheter både for utvikling internt i bedriftene, og for videreutdanning (se kartet over Utdanningsvegen fra vibyggernorge.no). En undersøkelse som Fafo har gjennomført viser at svært mange «beveger seg» i løpet av karrieren, både innen bygg og anlegg eller til andre bransjer. Man behøver med andre ord ikke «gro fast» hvis man ikke vil.

  • Å spå om fremtiden og hvordan fremtidens arbeidsliv kommer til å arte seg er ikke enkelt. Men blant få og sikre ting er at vi i Norge stadig vil trenge nye bygg og anlegg, og at behovet for vedlikehold av alt vi har vil øke.  Lykke til med utdanningsvalget, og vær litt smart!

Les BA-saken her.