Gard Kvalheim

- Tyverier på byggeplass må bli etterforsket

Publisert: 03/april/2019

- Undersøkelsen EBA Vestenfjelske i fjor høst gjennomførte blant medlemsbedriftene om tyverier fra byggeplassene har fått stor oppmerksomhet. Det er positivt at politiet er enige i at det må etableres en digital portal for anmeldelse av slike tyverier, men det som teller mest er at sakene blir etterforsket og oppklart, sier direktør Hans Martin Moxnes.

Undersøkelsen til EBA Vestenfjelske avdekket at ni av ti EBA-bedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane i løpet av de siste tre årene har hatt tap av utstyr på byggeplass som følge av tyveri eller svinn. Den viste også at bedrifter som har vært utsatt for tyverier som oftest lar være å melde disse til politiet. Bare 20 prosent har anmeldt alle tyveritilfeller bedriften har vært utsatt for. (Les mer om undersøkelsen på http://ebavest.no/nyhetsbrev).

Etter at NRK Østlandssendingen i et TV-innslag om byggeplasstyverier 22. februar, som samme kveld ble sendt i Kveldsnytt og gjengitt i NRK Radio, benyttet funnet i undersøkelsen og intervjuet LAB-direktør Gard Kvalheim (bildet) som representant for foreningen, har temaet fått bred omtale i en rekke andre medier. Kvalheim fremholdt med referanse til undersøkelsen at årsaken til at tyverier sjelden blir politianmeldt er at sakene som regel blir henlagt uten etterforskning. Blant medlemsbedriftene i EBA Vestenfjelske som har anmeldt tyverier i perioden 2016 – 2018 viser undersøkelsen at tilbakemeldingen fra politiet i hele 60 prosent av tilfellene at sakene ble henlagt uten etterforskning. De øvrige 40 prosent av tilfellene er blitt etterforsket, men i bare en av tre av disse sakene har politiets arbeid ført til oppklaring.

- Dette forteller at de kriminelle har altfor stort spillerom. For bedriftene kan tyveriene innebære store tap, både som følge av at verdifullt utstyr forsvinner, men kanskje like mye som følge av at produksjonen på byggeplass forsinkes ved at det utstyret man trenger ikke er tilgjengelig, sier Hans Martin Moxnes.

Bransjen har etterlyst en digital portal for å forenkle prosessen med å anmelde tyverier, og Politidirektoratet har i prinsippet respondert positivt på dette kravet, les http://www.bygg.no/article/1389066

- Det er bra at politiet ser nødvendigheten av større innsats mot et problem som rammer så vel store som små bedrifter, men vi må som bransje presse på for at dette blir mer enn en viljeserklæring, understreker Moxnes.

Lokalt vil EBA Vestenfjelske ta initiativ til etablering av et utvalg (SOT) for økt sikkerhet og forebygging av tyverier, med representanter fra næringen, forsikringsbransjen og politiet.

- Min generelle anbefaling er at alle som opplever tyverier anmelder disse, for at vi med enda større tyngde kan dokumentere betydningen av at disse sakene ikke bare havner i en skuff hos politiet, men blir gjenstand for reell etterforskning, sier direktøren i EBA Vestenfjelske.

Her kan se og lese saker i mediene som omhandler tyveriundersøkelsen til EBA Vestenfjeske:

NRK Østlandssendingen 22.02.2019
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/201902/DKOA99022219/avspiller 

NRK Kveldsnytt 22.02.2018
https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/201902/NNFA23022219/avspiller

nrk.no 22.02.2019
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/ni-av-ti-bedrifter-i-byggebransjen-har-blitt-frastjalet-verktoy-1.14438818 

bygg.no 22.02.2019
http://www.bygg.no/article/1384558 

ABC-nyheter 23.02.2019
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/02/23/195555222/okning-i-antall-tyveri-i-byggebransjen 

NTB 23.02.2019
https://web.retriever-info.com/go/?s=55013&p=&a=23058&x=22953a2880def8655e69ef2080f1f44a&sa=2007984&d=05501320190223TB489cb3f4e26042dfab2bad0bd681e29400 

Dagsavisen / Rogalands Avis 23.02.2019
https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/ny-undersokelse-okning-i-antall-tyveri-i-byggebransjen-1.1282877 

document.no 23.02.2019
https://www.document.no/2019/02/23/okning-i-antall-tyveri-i-byggebransjen/ 

Bergensavisen 24.02.2019
https://web.retriever-info.com/go/?p=&a=23058&s=55124&d=055124201902249433a6645de95d4def54a500b4726016&sa=2007984&x=33ef77e72f407f666f8949d8a48cf4a9 

Bladet.no 24.02.209
https://www.bladet.no/nyheter/2019/02/24/Økning-i-antall-tyveri-i-byggebransjen-18531498.ece 

Bergens Tidende 25.02.2019
https://web.retriever-info.com/go/?d=020021201902255316893&x=84cf4f2edaac16cdd28ead2c87a56eb2&sa=2007984&a=23058&p=&s=20021

tu.no (Teknisk Ukeblad) 25.02.2019
https://www.tu.no/artikler/9-av-10-bedrifter-i-byggebransjen-er-blitt-frastjalet-verktoy/458827 

bygg.no 15.03.2019
http://www.bygg.no/article/1387299 

bygg.no 15.03.2019
http://www.bygg.no/article/1387302 

bygg.no 17.03.2019
http://www.bygg.no/article/1387388 

MyNewsdesk 28.03.2019
https://www.mynewsdesk.com/no/abax/news/9-av-10-bedrifter-har-opplevd-tyveri-363652 

byggfakta.no 28.03.2019
https://www.byggfakta.no/9-av-10-bedrifter-har-opplevd-tyveri-142494/nyhet.html 

bodøposten.no 28.03.2019
http://bodøposten.no/9-av-10-bedrifter-har-opplevd-tyveri-fra-byggeplass/