ebavest.no tidengarmenbyggoganleggbestar liten

Tiden går - bygg og anlegg vil bestå

Publisert: 30/jan./2017

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Vestenfjelske avdeling, har rundet sine første hundre år. Hans Martin Moxnes skriver om tilblivelsen og om fremtiden for entreprenørene i dette innlegget.

  • Natten mellom 15. og 16. januar i 1916 vil for alltid bli forbundet med den store bybrannen i Bergen. 380 bygninger gikk tapt og over tre tusen mennesker ble husløse. Med unntak av husene på Rådstuplassen ble hele sentrum lagt i aske.
  • Hvorfor minne om denne triste begivenheten 101 år etter? Jo, fordi bybrannen ga støtet til at det senere samme år ble etablert en forening for å ivareta et organisert og ordnet arbeidsliv innenfor bygg og anlegg. Bergens Entreprenørforening ble forløperen til EBA Vestenfjelske avdeling, som i dag har 62 medlemsbedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane med til sammen ca 7.000 ansatte.
  • «Den enes død» ble «den andres brød» i 1916. Når 388 butikker, 319 kontorer og 612 leiligheter i løpet av noen timer ble flammenes rov, sier det seg selv at det ble nok å gjøre for alle med kompetanse og som følte seg kallet. Entreprenørene og alle andre selskap i byggenæringen i Bergen stod foran en enorm gjenreisning som først ble fullført etter den andre verdenskrig. Under krigen inntraff nok en hendelse – den store eksplosjonen i april 1944 – med ødeleggende konsekvenser for en rekke større og mindre bygninger.
  • Når seks ingeniører og en murmester som alle drev sine entreprenørforretninger i byen kom sammen på ing. Herman Münters kontor lørdag 2. desember 1916, var det fordi de alle så seg tjent med organisering av partene i arbeidslivet. Derfor ble det besluttet at medlemskap i Norsk Arbeidsgiverforening, nå NHO, var en forutsetning for å søke medlemskap i Bergens Entreprenørforening. Utover dette ble det i formålsparagrafen understreket at foreningen skulle arbeide for konkurransefrihet mellom medlemsbedriftene, samt «arbeide for at hæve standen og systemets anvendelse i det almene omdømme». For øvrig hadde en av stifterne, Christian Stoltz, også vært deltatt i etableringen av Entreprenørenes Landssammenslutning seks år i forveien. Hans tippoldebarn, Per Christian, fører familiearven videre som leder for Stoltz Entreprenør.
  • Av jubileumsboken «En bastion i vest», som nå er i trykken, fremkommer det at Bergens Entreprenørforening holdt en relativt lav profil i de første ti-årene. Men etter krigen økte byggevirksomheten sterkt, og det resulterte i flere medlemmer og nye oppgaver, blant annet tarifforhandlinger. På 1960-tallet ble foreningen omorganisert til det som i dag er blitt EBA, Vestenfjelske avdeling. I en tid med mange useriøse aktører, spesielt innenfor det private rehabiliterings- og oppussingsmarkedet, er forsvar av næringens omdømme fortsatt en prioritert oppgave over 100 år senere. En stor del av foreningens ressurser brukes likevel på tiltak som kan gi næringen flere faglærte arbeidere og heving av kompetansen; først og fremst gjennom lærlingeordningen, men også kursvirksomhet, VilBygge på VilVite og nytt byggingeniørstudium i Sogn og Fjordane.
  • Når søkertallene til Bygg- og Anleggsteknikk på de videregående skolene i Hordaland har fått et kraftig oppsving de to siste årene og det aldri har vært så mange lærlinger i tømrer- og betongfaget som nå, har det flere årsaker. Bygg og anlegg er blitt landets største næring, også større enn olje og gass, når verdiskapningen måles som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP). Den kraftige nedkjølingen innen olje- og gassrelatert industri har fått mange unge til å se at bygg og anlegg er en næring som har vært her og fortsatt vil være her i fullt monn, og at de oppgavene vi skal løse for samfunnet er minst like krevende og utfordrende som de man har kunnet bryne seg på ute på sokkelen – både for fagarbeidere og ingeniører.
  • Bygg og anlegg vil også bestå uavhengig av det grønne skiftet og av at roboter overtar mange arbeidsoppgaver i det offentlige og i tjenesteytende næringer. Landet skal fortsatt bygges! 

Les saken i Bergensavisen her.