Arne Giske Eiv 2018 Konsernsjef Arne Giske i Veidekke på Entreprisedagen i Vest.

Tar lærdom av anleggssprekk

Publisert: 08/april/2019

Veidekke måtte i fjor foreta nedskrivninger på 550 millioner kroner i prosjektporteføljen til den norske anleggsvirksomheten. Selskapet har tatt lærdom av anleggssprekken, og har nylig besluttet å velge bort rene anbudsjobber. Det opplyste konsernsjef Arne Giske på Entreprisedagen i Vest torsdag 4. april, som i denne gang hadde kontraktsstrategier i offentlige byggeprosjekter som hovedtema.

- Vi skal velge prosjekter som opphandles i forhandling eller hvor vi involveres i tidlig fase, fordi det reduserer risikoen og øker tilslagsprosenten, og gir oss tilgang til kundens kunnskap om prosjektet. Denne strategien gir oss også bedre oppgaveforståelse, og et bedre grunnlag for å legge en god gjennomføringsplan, sa Giske.

Det er bred enighet om at konfliktnivået i bygg- og anleggsbransjen, spesielt knyttet til samferdselsprosjekter, er for høyt. EBA har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene i anleggsbransjen til mer enn 2,2 milliarder kroner per år. Samfunnet er taperen som følge av at knappe ressurser i økonomien blir benyttet til ikke-produktiv virksomhet. Giske pekte i sitt foredrag på fire forhold som er helt nødvendige for å få endret denne situasjonen:

• Balanserte kontrakter med effektive konfliktløsningsverktøy for å løse konflikter løpende i alle kontrakter

• Partene som deltar i forhandlinger må ha reell og nødvendig beslutningsmyndighet

• Partene må ha reell vilje til å løse konfliktene

• Alle parter må ha riktig kompetanse og kapasitet

I sin søken etter modeller for samhandling som senker konfliktnivået har Veidekke blant annet hentet idéer fra sin danske datter Hoffmann, som blant annet ved å fokusere på kontrakter hvor man kan involveres i tidlig fase har lykkes med å oppnå resultatmarginer på opp mot 7 prosent. Men også «allianse»-modellen som Aker BP benytter for store prosjekter offshore, og som har resultert i betydelig kostnadsreduksjoner, har vært en viktig inspirasjonskilde. – Vi vil prioritere prosjekter som sikrer tidlig involvering, samhandling og i størst mulig grad et omforent målbilde, understreket Arne Giske.

Rekorddeltakelse

Entreprisedagen i Vest ble første gang arrangert i 2016. Årets konferanse samlet hele 120 deltakere, som er rekord. Bak arrangementet står BNL, EBA og advokatfirmaene Kluge og SANDS, i samarbeid med Entrepriserettsforeningen i Bergen. Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske ledet arrangementet.

Forsamlingen EiV3

I tillegg til Arne Giske bidro administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og eigedomsdirektør Jostein Fjærestad i Hordaland fylkeskommune med spennende foredrag som belyste temaet. Det gjorde også lokale aktører som hver på sin måte står «mellom barken og veden»; prosjektsjef Øystein Kvamme i Skanska, regiondirektør Kari Sveva Dowsett i Multiconsult og administrerende direktør Gunnar Størksen i Hus Gruppen, med forberedte innlegg til en samtale ledet av partner Samuel Skrunes i Kluge.

«The Follo Game»

Konferansen ble avsluttet med et tragikomisk skråblikk på et gigantisk jernbaneprosjekt der det meste som kunne gå galt har gått galt. «The Follo Game» med SANDS-partnerne Alf Johan Knag og Tor A. F. Ulsted på scenen, høstet ikke bare hoderysting, men også smil og latter. Siden det er lenge til det kan settes strek for prosjektet og dets mange konflikter, bør man kunne vente en ny, spennende «episode» på en senere konferanse.

Her finner du foredragene fra EiV 2019:

* Velkommen - Hans Martin Moxnes, adm. dir. EBA Vestenfjelske
* Nye konkurranseformer gir nye forretningsmodeller i byggebransjen - Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. Nye Veier
* Kontrahering og kontraktsstrategi sett i et entrepenørperspektiv - Arve Giske, konsernsjef Veidekke
* Mellom bark og veden. vol. 2 - Samuel Skrunes, partner Kluge. Kari Sveva Dowsett, regiondirektør Multiconsult.  Gunnar Størksen, eier HusGruppen. Øyvind Kvamme, prosjektsjef Skanska.
* Samspill og verdioptimalisering. Hordaland fylkeskommunes kontraktsstrategi - Jostein Fjærestad, Eiendomsdirektør Hordaland Fylkeskommune 
* The Follo Game. Skårblikk på en av Norges største jernbaneprosjekt - Alf. Johan Knag og Tor A.F. Ulsted, partnere i SANDS

Les artikkel på Estate.no om Entreprisedagen i Vest:
https://www.estatevest.no/kan-nye-kontraktsmodeller-dempe-konfliktnivaet-i-byggebransjen/