Rune Karlsen Styreleder i EBA avdeling Sogn og Fjordane, Rune Karlsen.

Støtter opprettelse av byggingeniørstudium i Førde

Publisert: 16/des./2015

EBA Vestenfjelske bistår i planleggingsarbeidet av nytt bygg- og anleggsingeniørstudium ved Høyskolen i Sogn og Fjordane (HISF). Målet er å sikre godt kvalifisert arbeidskraft til det lokale næringslivet.

HISF kartlegger mulighetene for oppstart av det nye byggstudiet i løpet av høsten 2016.  Styreleder i EBA avdeling Sogn og Fjordane, Rune Karlsen, påpeker at lokal utdannelse gjør elevene godt kvalifisert til arbeid i nærområdene. Årsaken er at studiet legger opp til tett samarbeid med lokale bedrifter og deres behov. Sammen med næringsliv i lokalmiljøet har EBA Vestenfjelske bistått med både fagkompetanse og økonomisk støtte. 

Samarbeid med Universitet i Bergen

HISF har også inngått en intensjonsavtale med Universitet i Bergen (UIB) om ingeniørstudiet. Den nye bygglinjen vil bestå av fag ved realfaglinjen for ingeniører og særegne emner innen bygg- og anlegg på HISF. Enkelte av fagene vil være tilknyttet ingeniørlinjen ved Høyskolen i Bergen, primært via nettstudier. Studentene vil dermed sitte igjen med en felles bachelorgrad fra begge høyskolene.  

Stort behov for byggingeniører

Opprettelsen av studielinjen kommer som et resultat av et sterkt lokalt engasjement og oppfølgning av fylkeskommunens Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane. Undersøkelse fra NITO viser at det er stort behov for bygg- og anleggsingenører i årene som kommer. Kjennskap til lokale forhold vil være viktig i rekrutteringssammenheng.