Naeringspol2. utv. bygg og anlegg i Hordaland v3 Næringspolitisk utvalg for bygg og anlegg i Hordaland er i gang med Ingmar Austevoll (foran t.v.), fra EBA Vestenfjelske, som leder. Ved hans side sitter Inger Kristin Ulveseth, EBA Vestenfjelske, Anita Nysæther Kristiansen, Boligprodusentenes Forening, Roger Pilskog, LO Hordaland og Magne Stunner, Bergen Næringsråd. Bak fra venstre Mads Wiik Kleven, Unionen Fagforeningen (Fellesforbundet), Kari Sveva Dowsett, Rådgivende Ingeniørers Forening i Hordaland og Sogn og Fjordane, Tore Johan Smidt, Rådgivende Ingeniørers Forening i Hordaland og Sogn og Fjordane, Gunnar Størksen, Bygningsgruppen Bergen, Jan Thore Urheim, Nelfo Bergen og omegn, Lars Clementsen Pedersen, Arkitektbedriftene og Hans Martin Moxnes, EBA Vestenfjelske og utvalgets sekretær. Tom Knudsen, NHO Hordaland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Skal jobbe politisk for bygg og anlegg i Hordaland

Publisert: 29/mars/2017

I Hordaland er det startet et nytt næringspolitisk utvalg for bygg- og anleggsbransjen i fylket. Utvalget samler representanter fra NHO, LO og en rekke bransjeorganisasjoner. Målet er å sette viktige temaer for bransjen på agendaen i forhold til politiske myndigheter og offentligheten. 

Utvalget har konstituert seg med Ingmar Austevoll som leder. Han er regiondirektør i Veidekke Entreprenør Nord/Vest og er styremedlem i EBA, Vestenfjelske avdeling.

Fra EBA Vestenfjelske deltar også nestleder Inger Kristin Ulveseth som er avdelingsleder i Brødrene Ulveseth. Fra NHO Hordaland deltar regiondirektør Tom Knudsen og fra LO Hordaland deltar distriktssekretær Roger Pilskog. Fra fagbevegelsen deltar også Mads Wiik Kleven, leder i Unionen Fagforening (Fellesforbundet) og leder i LO Bergen og omegn. Rådgivende Ingeniørers Forening i Hordaland og Sogn og Fjordane er representert med Tore Johan Smidt, daglig leder i Smidt & Ingebrigtsen, og Kari Sveva Dowsett, direktør i Multiconsult Vest. Anita Nysæther Kristiansen, som er daglig leder i Backer Bolig, representerer Boligprodusentenes Forening. Fra Arkitektbedriftene deltar Lars Clementsen Pedersen, som er leder for Mad Bergen. Gunnar Størksen, direktør i Husgruppen, representerer Bygningsgruppen Bergen. Daglig leder i VVS-firmaet Allier, Magne Stunner, deltar i utvalget på vegne av Bergen Næringsråd der han er styremedlem. Jan Thore Urheim, daglig leder i Urheims Elektrokompani, er representant for Nelfo Bergen og omegn. Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske er utvalgets sekretær.

Vil bekjempe arbeidslivskriminalitet

- Byggenæringen er den største distriktsnæringen i Norge og blant de viktigste næringene i vår region. Gjennom det næringspolitiske utvalget vil vi løfte saker som har betydning for våre rammebetingelser med større kraft og tyngde, fremholder Ingmar Austevoll. – På det konstituerende møtet drøftet vi blant annet innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i bransjen. Her ønsker vi å få nærmere dialog og samarbeid med de offentlige instansene som inngår i A-krim-gruppen i Bergen.

På det konstituerende møtet i utvalget ble det også drøftet andre saksområder som er viktige for bransjen.  

- Ved at bygg- og anleggsbransjen i fylket fremstår mer samordnet og koordinert vil vi kunne forhåpentligvis kunne oppnå enda bedre resultater i det næringspolitiske arbeidet, sier Ingmar Austevoll.