VBA 2019 forsamlingen Vestlandske Bygg- og Anleggsdag (VBA) arrangeres torsdag 4. november. Bildet er fra den sist avholdte konferansen i 2019.

Samler byggebransjen på Vestlandske Bygg- og Anleggsdag

Publisert: 26/okt./2021

Vestlandske Bygg- og Anleggsdag (VBA) er sterkt tilbake etter pandemien. Konferansen, som er en institusjon for aktører i hele byggebransjen i vest, arrangeres torsdag 4. november. Arrangøren håper på 150 – 200 deltakere rundt bordene i Grand selskapslokaler i Bergen.

- Vi måtte avlyse fjorårets VBA og gleder oss til å samle folk igjen til gode foredrag og debatter, og til kollegialt samvær som mange har savnet. Det sier Hans Martin Moxnes, direktør i EBA Vestenfjelske og programleder for konferansen.  

Årets VBA starter med et overblikk over den økonomiske situasjonen på Vestlandet etter pandemien og utsiktene fremover, ved konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest. Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret skal deretter gi svar på om det generelt gode bygg- og anleggsmarkedet i vest i tiden som kommer heller vil arte seg som en seilas på opprørt hav.

Hva innebærer klimakravene?

Den neste sesjonen har overskriften Bygg, klima og miljø. Offentlige byggherrers klimakrav i kommende anbudskonkurranser vil bli belyst av eiendomsdirektør Jostein Fjærestad i Vestland fylkeskommune og Willy-André Gjesdal, direktør i etat for utbygging i Bergen kommune. Tilsvarende vil adm. direktør Tor Instanes og prosjektdirektør Gunnar Hernborg i G.C. Rieber Eiendom redegjøre for hva de nye klima- og miljøkravene betyr for private utbyggere.

Bergen i Oslo-fella?

Fortettingsstrategien til Bergen kommune har ført til tallet på tillatelser til bygging av nye boliger i byen har falt dramatisk de siste fem årene. Det gir grunn til å stille spørsmål om Bergen er i ferd med å gå i Oslo-fella med boligbyggingen. Direktør i region vest i JM Norge, Petter Sunde, og senioradvokat i Harris, Ingvild Sævold Moe, skal belyse problemstillingen med tall og fakta, og et panel med ledende entreprenører og byggmestre skal kommentere hva de frykter blir konsekvensene av fortsatt struping av boligbyggingen i Norges nest største by.

Ingen bygg- og anleggskonferanse på Vestlandet uten at også samferdsel står på menyen. Det er journalist Halvor Folgerø som skal besørge dette innslaget med fortellingen om «Vestlandsvegar – historien om farlege og spektakulære vegstrekk».

Faglig og sosialt

Hans Martin Moxnes understreker at det mellom slagene i konferansesalen blir rikelig anledning til mingling. Den sosiale delen av arrangementet toppes med tapas og god drikke.

Vestlandske Bygg- og Anleggsdag ble første gang arrangert i 1994. Intensjonen både den gang og med den 27. VBA’en i rekken er å bidra til bedre samarbeid mellom arkitekter, ingeniører, håndverkere og entreprenører. Bak invitasjonen til en innholdsrik dag står EBA Vestenfjelske, Rådgivende Ingeniørers Forening Bergen, Arkitektbedriftene i Norge, avdeling Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane, og Bygningsgruppen i Bergen.

Påmelding sendes innen 1. november til torhild.holgersen@ebav.no. Program finnes her.