noen kjorer sa sakte at det ble farlig HansMartinMoxnes

Så sakte at det blir farlig

Publisert: 21/aug./2017

Hans Martin Moxnes har tilbragt deler av ferien bak rattet på norske veier. Til tider har irritasjonen over veifarende som snegler seg av gårde overskygget gleden over synet av vakker natur. Når skal politiet bøtelegge bilister som beveger sine doninger så sakte at det skaper farlige situasjoner i trafikken, spør han.

La det være sagt med en gang; jeg er ikke motstander av at utlendinger så vel som nordmenn lar landet vårt bli reisemål for sine ferier. Våre naturlige underverker, med høye fjell, fjorder, isbreer og nordlys er så absolutt en reise verdt. I Norge har vi også i betydelig grad lykkes med å ta vare på og utvikle våre kulturlandskap og bosettinger, både i sør og nord, øst og vest, som gjør ferden gjennom landet til en helt spesiell opplevelse. Vi har også flere vakre og sjarmerende byer å vise frem, og da tenker jeg ikke spesielt på hovedstaden… 

2017 kommer av flere grunner til å bli et rekordår i tallet på reisende i fedrelandet. Vekslingsforholdet mellom norsk og utenlandsk valuta er én viktig faktor som de siste årene har gjort det attraktivt for utlendinger å komme hit, og tilsvarende mindre gunstig for oss å legge ferien til sydligere breddegrader. Trenden internasjonalt er imidlertid at turismen er i sterk vekst. I 2016 var det 1,24 milliarder turistankomster i verden, som er 46 millioner flere reisende enn året før. Dette bidrar til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Tall fra World Travel & Tourism Council viser at hver femte nye jobb i verden er innen turisme. Norge tar sin del av denne utviklingen.

Den økende turismen innebærer utfordringer både i vårt og mange andre land, og for verdenssamfunnet. Flytransport har åpenbart en negativ klimaeffekt, slitasjen på attraktive severdigheter likeså. Bilder av cruiseskip som har dumpet kloakk og annet avfall på sjøen er ikke bare ekle å se, men representerer en trussel mot livet i havet, og eksosen som ligger som en tåke inne i de trange fjordene. Turismen trenger som andre næringer både nasjonalt og internasjonalt strenge reguleringer for å være bærekraftig.

I dette perspektivet kan det kanskje synes smått å peke på veifarende som kjører sakte i sommer-trafikken som et problem. Men etter dager og mil bak rattet står dette sterkt som et nokså unødvendig og lite hyggelig ferieminne. Yrkestrafikanter ikke minst, andre bilister og jeg selv blir faktisk ganske provosert av bilister som snegler av gårde i 20 – 25 km/t i 50-soner, og så vidt kryper over 40 km/t når skiltingen signaliserer 70 eller 80 km/t. Hvis de enda har vett til å slippe dem som ligger bak forbi skulle jeg ha holdt kjeft, men det hører dessverre til unntakene og ikke til regelen. «Mann med hatt»-sjåfører vil det nok alltid være på våre veier, men de representerer ikke det største problemet.  Med stadig flere bobiler og biler med campingvogn på hengeren, gjerne også med en henger i tillegg med plass til all medbragt proviant, blir problemet ekstra ille. På smale vestlandsveier opptar disse doningene det meste av veibredden, og gjør det dermed ofte umulig å kjøre forbi. Senest på lørdags formiddag var jeg på veien fra Bergen i retning Sogn og Fjordane. Jeg kom ikke en gang til Vaksdal før det materialiserte seg en hundremeter lang saktegående kø. Foran lå en tysk bobil som syntes at det var helt naturlig å ligge tjue under fartsgrensen, og selvfølgelig med null antydning til å svinge inn for å slippe den stadig mer irriterte og raskt økende køen forbi.

Konsekvensen av denne atferden er situasjoner med høy risiko for blant annet møteulykker med stort skadeomfang. Men hvilken strategi har myndighetene og politiet for å løse problemet? På våre hovedveier minnes vi «vanlige» bilister stadig om ikke å kjøre for fort og å dele veien med medtrafikantene. Vel og bra, men når så du et skilt der det står; «Skaper du kø? Slipp andre forbi», eventuelt «Kjør til side her» - med pil til en lomme på veien. Kanskje helst på tysk, hollandsk eller fransk…

Det er forunderlig at det ikke praktiseres bøtesatser for dem som kjører for sakte, kun for dem som kjører for fort. Vegtrafikkloven påbyr nemlig i § 3 enhver om å «ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret». Siste ledd i denne bestemmelsen bør også innebære at de som kjører sakte skal kunne ilegges bøter uten en omfattende bevisførsel.

Når kommer politiet til å ta tak i dem som kjører så sakte at det blir farlig?

Les hele saken her: