BA 221204 artikkelbilde BA-faksimile 04.12.2022

Så fikk vi nokke vi - likevel!

Publisert: 04/des./2022

Statsbudsjettet for 2023 blir ikke fullt så trist for oss i vest som regjeringen la opp til. Det kan vi først og fremst takke Audun Lysbakken for.

Vignett: Hans Martin Moxnes

«Vi fåkje nokke vi – nei, vi fåkje nokke vi» lød min klagesang her i BA for vel en måned siden. Bakgrunnen var regjeringens forslag til statsbudsjett som sett med vestlandske øyne var så nitrist at en omskriving av den gamle og bergenspatriotiske slageren til Kurt Foss og Reidar Bø var det eneste som kunne lette litt på humøret. I artikkelen ramset jeg opp bygg- og anleggsprosjekt som har vært planlagt i årevis, og som regjeringen enten ville sette en strek over eller utsette på ubestemt tid. Jeg uttrykte engstelse for at tilnærmet full stans i bygging av samfunnsnyttig infrastruktur i 2023 kom til å bli regelen i mange år fremover, og ba pent om at budsjettbehandlingen i Stortinget måtte gi et bedre resultat.

Jeg er ikke den eneste som har vært bekymret for konsekvensene av et budsjettforslag som til de grader viste rødt lys for vekst, verdiskaping og kunnskapsutvikling i landets nest største region. Organisasjoner som av og til har brukt energien mer på å småkjekle om øverste plass på haugen enn med hverandre om konkrete resultater, har sluttet rekkene. De har forbilledlig vært på banen i tillegg til taleføre representanter fra politisk miljø og de store offentlige institusjonene som ville blitt rammet. Budskapet har vært entydig og klart: Dette kan vi ikke leve med!

At vi som elsker Bergen og Vestland denne gang klarte å mobilisere på tvers av organisasjoner og sektorer, og tale med én stemme, har gitt resultater. Etter at regjeringspartiene og SV etter langvarige forhandlinger kunne presentere sitt forlik, er blant annet følgende klart:

  • Fellesprosjektet til Statens vegvesen og Bane Nor (K5) for ny vei og jernbane mellom Bergen og Voss får likevel 200 millioner kroner til fortsatt planlegging i 2023, med sikte på byggestart i 2024.
  • Planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret – Høgkastet – Hønefoss blir likevel videreført som et fellesprosjekt, etter all sannsynlighet i regi av Nye Veier.
  • Arbeidet med forprosjekt for nytt bygg for Griegakademiet ved Universitetet i Bergen får likevel fortsette.
  • Prosjektet for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen blir likevel ikke skrinlagt.

Man kunne saktens ha håpet på at det innenfor et statsbudsjett med en samlet utgiftsramme på hele 1.748 milliarder kroner hadde vært mulig å oppnå mer til beste for nærings- og samfunnsutvikling i vår region. Men dette var det som var mulig ved denne korsvei – og vi får glede oss over det.

Så hvem skal takkes? De hardt pressede regjeringspartiene har vist vilje til å strekke seg noe, og skal ha honnør for det, og som nevnt var kreti og pleti her fra vest forbilledlig enige. Men den største takksigelsen går til SV-leder Audun Lysbakken som i kulissene har pushet sine forhandlere i finanskomiteen til også å ivareta interessene til det valgdistriktet han representerer.

Audun Lysbakken er ikke bare retorisk sterk, men også en dyktig strateg. Til Jonas Gahr Støres store fortvilelse valgte han i fjor høst å hoppe av regjeringsforhandlingene i Hurdal, og heller satse på en halvveis opposisjonstilværelse i Stortinget. Når han da budsjettforliket ble presentert fremholdt at SV oppnår mer utenfor enn i regjering, er det få som vil motsi ham på det. Et blikk på meningsmålingene forteller også at velgerne på venstresiden synes godt om den posisjonen han og partiet har valgt.

Til våren går den 45 år gamle bergenseren av etter å ha vært SVs partileder i elleve år. Hvis han hadde ønsket å fortsette, ville landsmøtet garantert ha gjenvalgt ham med akklamasjon. Audun Lysbakken gir seg på topp for å få mer tid til familien – og ganske sikkert flere Brann-kamper. Når memoarene en gang kommer får kanskje også kampen om 2023-budsjettet et kapittel. 

Han fortjener uansett takk for innsatsen.   

Les BA-artikkelen her.