Illustrasjonsbilde 04.05

Rekruttering av jenter til bygg og anlegg – et steg i riktig retning

Publisert: 04/mai/2021

Byggenæringen i vest har gjort noe rett. Søkertallene for videregående opplæring viser nemlig at ingen av landets fylker rekrutterer flere jenter til bygg- og anleggsbransjen enn nettopp Vestland fylke. 

Det er ingen tvil om at jentene for alvor er i ferd med å innta landets og ikke minst Vestlandets mange byggeplasser. Og fremover blir de enda flere. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser nemlig at 412 jenter på landsbasis i år ønsker en karriere innen bygg og anlegg, og derfor har søkt seg til studieretningen bygg- og anleggsteknikk når de skal velge videregående utdanning. Bare i Vestland fylke er tallet 68. Tallet høres kanskje ikke så imponerende ut, men det er stort nok til å gjøre oss til norgesmester i rekruttering av jenter til bygg- og anleggsbransjen. Ingen andre fylker kan nemlig vise til like mange kvinnelige søkere til denne studieretningen som oss. 

Det er selvsagt kjekt å kunne skryte av å være best i klassen, men det er mye viktigere at jentene for alvor har fått øynene opp for de mange karrieremulighetene som finnes i en av regionens største og viktigste bransjer. De siste ti årene har vi nemlig sett en betydelig vekst i antallet jenter som søker seg til faget. Siden 2012 har antallet jenter som søker seg til studieretningen bygg- og automasjonsteknikk økt fra 33 i tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane til 68 i dagens Vestland. Vi snakker om en dobling og en økning fra under seks til nesten tolv prosent av søkermassen, en søkermasse som i samme periode også har hatt en positiv utvikling. 

Dette er en svært gledelig utvikling. Én ting er at en jevnere kjønnsbalanse på byggeplassene ofte skaper et bedre arbeidsmiljø og en bedre arbeidsplass, noe helt annet er det at jentene kommer inn med nye perspektiver og slik kan være med å bidra til å gjøre gode byggeprosjekter enda bedre. Dette er viktig både for hvert enkelt prosjekt, men også for en samlet byggenæring. For jentene selv er kanskje det viktigste at dette er en utvikling som gir dem et hav av nye muligheter. For mange jenter har bygg- og anleggsbransjen vært en utenkelig vei å gå, men ved at noen nå går foran er de med og viser vei for de mange som skal velge karrierevei i årene som kommer. 

Vi har de senere årene sett flere gode eksempler på jenter som stortrives med det valget de har tatt og som ikke kunne tenke seg å jobbe noe annet sted enn i byggebransjen. En av dem er Julie Kleiven Mjelde (19) som dere kan lese om på EBA Vest sine egne nettsider (http://ebavest.no/nyheter/show/julie-jubler-slapp-stans-i-opplaeringen). Hun er 19 år og går nå i lære hos Veidekke i Bergen. Hun begynte imidlertid utdanningen mer tradisjonelt, innen helsefag. Hun forstod raskt at det ikke vare noe for henne og hoppet derfor raskt over til Bygg- og anleggsteknikk hvor hun nå går i lære i betongfaget. 
– Jeg stortrives og har aldri angret, sier Julie. 

Stadig flere tenker og gjør altså som Julie. En bransje som for bare noen få tiår siden var fullstendig mannsdominert har de siste ti årene fått et betydelig større innslag av kvinner. Dette har ikke skjedd av seg selv. Det har vært, og er en ønsket utvikling. Det er mange som fortjener skryt for at det har blitt slik, ikke minst bedriftene selv. Mange har tatt ansvar for å vise frem næringen og de mange mulighetene som finnes. Bransjen ønsker seg flere kvinner og den har begynt å legge til rette for det. Vi er derfor overbevist om at de 68 jentene som i år har søkt seg til bygg- og anleggsbransjen heller ikke vil angre på valget. Bygg- og anleggsbransjen er et godt sted å være, også for jentene. 

Bygg- og anleggsbransjen ønsker derfor årets søkere hjertelig velkommen til bransjen som «bygger landet». Dere kan se frem til en spennende karriere i en bransje hvor endringslysten er stor og fremtiden bærekraftig. 

Les BA-saken her: https://www.ba.no/et-steg-i-riktig-retning/o/5-8-1599108?&session=d17d67df-79cf-4739-b0fe-3a3aea82baa3